Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 3. maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana 4. kārtas projektu konkursā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tika izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā: “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”.

Kopējais pieejamais finansējums ir 174 444 EUR, izvērtēšanai iesniegti 19 projekti par kopējo pieprasīto finansējumu 428 655.41 EUR.

Iesniegtās uzņēmējdarbības projektu idejas paredz attīstīt tūrismu, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Līdz 3. jūnijam projekti tiks izvērtēti Lauku partnerībā “Lielupe”, un pēc tam tiks iesniegti tālākai vērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Partnerības vērtējums tiks publicēts mājas lapā www.partneribalielupe.lv.

Submit to FacebookSubmit to Twitter