Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Kalnciema pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pavediens”  ir pats jaunākais mākslinieciskās pašdarbības kolektīvs, kas izveidots 2013./2014. gada sezonā Kalnciema kultūras namā. Pierādījis sevi kā draudzīgs, izdarīgs un aktīvs pašdarbības  kolektīvs ne tikai deju norisēs, bet arī sabiedriskajā dzīvē. Tā plecu pie pleca viņi draudzīgi strādāja Kalnciemā  Lielajā   sakopšanas talkā, piedalījās Nordea Maratonā Rīgā, bet nu izmēģinājuši sevi arī piesakoties   Lauku partnerības „ Lielupe” rīkotajā projektu konkursā „Atbalsts vietējās iniciatīvas grupu projektiem.

„Pavediena” iesniegtais projekts „Iekrāso pats savas radošās mājas”  guva Jelgavas novada pašvaldības atbalstu  500 eiro.

Kopā ar saviem bērniem, īsi pirms Bērnu aizsardzības dienas, kolektīva aktīvisti pulcējās kultūras ēkas pagalmā lai realizētu savas labās domas. Visi uz Kultūras nama ēku noraugās kā uz namu, kurš dāvā  kopā būšanas prieku, neaptverot to, ka daudziem pagasta iedzīvotājiem tā ir kļuvusi par otrajām mājām, tā  ir nozīmīga un svarīga. Tādēļ visjaunākais pašdarbības kolektīvs  iemūžinājis savu darbības uzsākšanu ar jauku dāvanu savam pagastam. Kolektīva dalībnieki kopīgi darbojoties ir uzstādījuši soliņus atpūtai skaistā vietā pie kultūras nama dīķa, lai to varētu izmantot  kultūras nama apmeklētāji, visi Kalnciema iedzīvotāji un viesi.

Vecie un sadrupušie puķu podi sen jau prasījās pēc nomaiņas, tādēļ darbs tika gan vīriem, gan mazajiem palīgiem. Vakara pusē katra darbīgie pirksti bija noderīgi. Pat mazie  bērnu deju kolektīva „ Bitīte” dejotāji Niks, Nikola, Samanta bija iesaistīti šajos notikumos. Darot darbus kopā, mācām tos atbildībai un krāšņā veidošanai pašu rokām.

Ja bērni skaistumu veidos, tad arī pratīs novērtēt un saglabāt! Tādēļ aicinām arī citus kalnciemiešus, nevis izraut ziedu, kas izaudzis pie kultūras nama, bet iestādīt to, lai priecējam kopā pagasta viesus un paši sevi!

Tā vakara nogali darbos vadīja visdarbīgākie dejotāji:  divi Juri  un Māra Skorodumovi, Artūrs Januškevičs, Daina , Nikola, Jānis Majoki, Artūrs, Samanta  Šukteri un Elīna Kacere, Niks un Lidija Radeviča, kas aicina novērtēt uzstādītos soliņus un puķu podus. Jau otrajā dienā soliņu apciemojusi kupla mazu bērnu ģimenīte un atzina, ka gandarīti par jauno atpūtas vietu koku ēnā.

Submit to FacebookSubmit to Twitter