Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Piedaloties Lauku partnerības „ Lielupe” rīkotajā projektu konkursā „Atbalsts vietējās iniciatīvas grupu projektiem 2014”, Kalnciema pagasta iniciatīvas grupa „Sporta aktīvisti” saņēma EUR 350.00 atbalstu volejbola laukuma ierīkošanai Draudzības ielas 4 iekšpagalma teritorijā.

Kalnciema pagastā ir daudzi aktīvi dažādu paaudžu iedzīvotāji, bet īsti nav vietu, kur tiem rosīties, tad tika pieņemts lēmums piedalīties projektā un ierīkot jaunu, normatīviem atbilstošu pludmales volejbola laukumu.

Projekta rezultātā tika sakopta Draudzības ielas 4 iekšpagalma teritorija – aizbērtas bedres un izlīdzināts zālājs, iegādātas un uzstādītas volejbola laukuma robežlīnijas, uzbērtas tīras smiltis. Izveidotais laukums tiek aktīvi izmantots.

Paldies kolēģiem par darbu un atbalstu!

Aleksandrs Zenovjevs
Projekta vadītājs

Submit to FacebookSubmit to Twitter