Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrība „Ģimenes centrs –Nāc!” mazo projektu konkursā šogad pieteicās ar projektu „No sirds uz sirdi”, kura ietvaros ciema iedzīvotājiem bija iespēja apmeklēt un piedalīties kultūras, sporta, vides sakopšanas un sevis pilnveidošanas aktivitātēs.

Talkas dienas ciemā tiek rīkotas jau no 2001.gada, un tā arī gadu no gada to darām ar prieku un atbildības sajūtu. Šogad apzaļumojām pulkvežleitnanta A.Kēlera piemiņas vietu pie centra „Vārpa”.

Sporta diena jau kļuvusi par neatņemamu Vārpas ciema dzīves sastāvdaļu. Šogad tie bija jau 8. sporta svētki. Arī šogad vairāk pieturējāmies pie netradicionālajiem sporta veidiem, jo tad savas sportiskās prasmes var parādīt ikviens sportot gribētājs.

Pateicības dienu svinējām pirmo reizi. Šajā dienā lielu paldies par ieguldījumu Vārpas ciema attīstībā teicām visiem projektu un ideju atbalstītājiem. Nelielu pateicības koncertu bija sagatavojuši Vārpas bērni. Bet māmiņas un vecmāmiņas saņēma bērnu sagatavotas dāvaniņas-puķu sēklas.. Visi klātesošie baudīja Pateicības dienas zupu. Bērniem lielu prieku sagādāja „brīvais mikrofons”, jo akordeona pavadījumā varēja izdziedāties no sirds.

Radošajās darbnīcās vislabprātāk piedalās bērni, un tā tas bija arī šoreiz. Gatavojām interesantus apsveikumus māmiņām un vecmāmiņām, kā arī apsveikuma kartiņas un svečturus Ziemassvētku pasākumiem.

Projekta vadītāja
Smaida Verza

Submit to FacebookSubmit to Twitter