Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība „Lielupe” aicina iesaistīties „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.-2020. gadam” apspriešanā

Stratēģija ir izstrādāta, lai veicinātu vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanā laukos.

SVVA stratēģijas darbības laiks ir no tās apstiprināšanas brīža līdz 2014.-2020.gada plānošanas perioda beigām. Stratēģija kalpo par pamatu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta saņemšanai un sadalei.

Stratēģijas projekts atrodams šeit.

MK noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.) rīcības plāna ieviešanai atrodami šeit.

Apspriešanas periodā aicinām iesniegt viedokļus par dokumentu, aizpildot noteiktas formas priekšlikumu veidlapu, kas atrodama šeit.

Apspriešanas periods ir noteikts no 11.11.2015. līdz 19.11.2015.

Raksta pielikumi
Download this file (priekslikumu_veidlapastrategija.doc)Veidlapa[ ]395 kB
Download this file (svva_Lielupe1.pdf)Stratēģijas projekts[ ]579 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter