Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerība „Lielupe” izsludina cenu aptauju par pētījuma „Lauku partnerības „Lielupe” darbības teritorijas 2007. - 2013. gada plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums un ieteikumu sagatavošana jaunajai stratēģijai” veikšanu.

Pretendentiem jāpiesakās līdz 23. janvārim plkst. 17.00, iesniedzot piedāvājumu saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem.

Pētījumā plānots izvērtēt 2007.-2013. gadā ieviesto Leader projektu rezultātus un to pienesumu lauku teritorijas attīstībai, kā arī saņemt ieteikumus jaunajai vietējās attīstības stratēģijai projektu ieviešanai 2014.-2020. gadā. Pētījuma ietvaros plānots organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem katrā pagastā, kā arī atsevišķi organizēt vienu esošo un topošo uzņēmēju semināru-forumu un vienu sanāksmi ar lauku jauniešiem.

Pētījums jāveic līdz maija beigām.

Raksta pielikumi
Download this file (cenu_aptauja_petijums.pdf)cenu_aptauja_petijums.pdf[Cenu aptaujas noteikumi]226 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter