Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Līvbērzē pēdējos gados ar dažādu projektu palīdzību skaisti sakopta un iedzīvotāju iemīļota atpūtas vieta ir parkā pie estrādes. Arī šogad ar LEADER programmas palīdzību tur tika izveidota ugunskura vieta un taka ar laukakmeņu segumu. Ugunskura vietas labiekārtošanu ar statīvu, katlu un soliņiem veidoja Līvbērzes pagasta pārvalde.

Jaunizveidotā atpūtas vieta jau tika izmantota Lielās Talkas laikā. Šī atpūtas vieta ir ne tikai kā labiekārtota, estētiska vide brīvā laika pavadīšanai, bet arī tiek izmantota skolas vajadzībām, rīkojot dažādas apmācības brīvā dabā.

Projekta finansējums 2899,25 EUR (Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums –289,93 EUR, ELFLA – 2609.32 EUR)

Submit to FacebookSubmit to Twitter