Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības „Lielupe” pārstāvji 15. un 16. jūnijā piedalījās apmācību seminārā LEADER projektu ieguldījums teritorijas attīstībā Liepājas rajona partnerības teritorijā, praktiski iepazīstoties ar vairāku realizēto Leader projektu rezultātiem Durbes, Pāvilostas, Aizputes un Kazdangas pagastos. Šo divu dienu laikā tiekoties ar projektu īstenotājiem – aktīviem lauku cilvēkiem, mājražotājiem, uzņēmīgiem jauniešiem un enerģiskām lauku sievietēm, mājās atgriezāmies uz jaunām idejām iedvesmoti, enerģijas piepildīti un darbīgo cilvēku mirdzošo acu skatu apgaroti. Liels paldies Liepājas partnerības kolēģēm Initai Atei un Santai Brālei par jauko uzņemšanu un interesanto programmu!

Biedrība „Sabiedriskā vides pārvalde DURBE” sadarbībā ar vietējo pašvaldību apsaimnieko Durbes ezeru. Pašvaldība ir biedrības biedrs. Gan biedrība, gan pašvaldība ir realizējusi vairākus Leader projektus ezera apsaimniekošanas nodrošināšanai un tūrisma attīstībai.

Biedrība ir izveidojusi Durbes ezera istabu – informatīvi izglītojošu ekspozīciju par Durbes ezeru. Šeit dabas zinības praktizē gan vietējo skolu audzēkņi, gan arī viesi un tūristi.

 

Seminārā „Uzņēmējdarbības attīstība no mājražotāja uz SIA „EVI&JO”” iepazīstamies ar produktu ražošanu zem zīmola „Durbes veltes”. Ar preču zīmi «Durbes veltes» tiek ražoti augļu, ogu, dārzeņu konservi un mājas vīni, kas top mazā ražotnē Durbē. Ražotājs SIA „EVI&JO” ir Latvijas pārtikas uzņēmums, kas savu ražošanu balsta uz klasiskām vērtībām un tradicionālām produktu pagatavošanas metodēm, kurās netiek izmantotas gandrīz nekādas e-vielas. Vienīgās e-vielas, kuras tiek pielietotas dārzeņu konservu gatavošanā ir etiķis un citronskābe, kā arī dažiem ievārījumiem tiek pievienots pektīns.

Aktīva dzīvesveida popularizēšana biedrībā „Jura Staļļi”. Biedrība realizējusi Leader projektu izveidojot gaisa atrakciju trasi „Spārnotais zirgs”. Trase veidota 6-7 metru augstumā virs zemes, kokos izvietoti 7 dažādi šķēršļi un divi nobraucieni pa trosēm. Šajā trasē drīkst doties visi, kuru augums ir virs 150 cm. Katram piedzīvojumu meklētājam tiek izsniegta drošības sistēma un ķivere, kā arī instruktors sniedz nepieciešamo apmācību, lai ikviens šo trasi varētu iziet bez starpgadījumiem. Savukārt “Vienradža trase” paredzēta bērniem, kuriem augums vai vecums vēl liedz doties lielajā trasē. Trase veidota nelielā augstumā virs zemes un trases pēdējā posmā mazie piedzīvojumu meklētāji var atpūsties jaukā, no koka veidotā “Vienradža mājiņā”.

Biedrības aktivitātes un piedāvājums ir ļoti plašs, visu vasaru tiek organizētas bērnu nometnes, tiek piedāvātas vietas bērnu ballītēm un korporatīviem pasākumiem, kā arī karaliskas karietes īre kāzu svinībām.

Ja esat Grobiņas novadā, tad pusdienas noteikti ieplānojiet Ivetas ķēķī – tā ir unikāla kafejnīca, kas iekārtota senā kalēju smēdē, atpūtas kompleksā "Jura staļļi".

Apbrīnas un ievērības vērti ir jauniešu organizāciju realizētie projekti Grobiņas novadā. Biedrības „Tūrisma klubs Oga” jaunieši realizējuši projektu „Aktīvā tūrisma centra - Kuršu vikingu apmetnes izveide”. Projekta īstenošanas rezultātā ir labiekārtota teritorija pie Ālandes upes un Dzirnava dīķa, piedāvājot iedzīvotājiem un tūristiem izzināt Kuršu Vikingu dzīves ziņas, iejusties vikingu tēlos, izzināt leģendas, patīkami atpūsties ģimenes un draugu lokā. Iespēja iepazīt Grobiņas vēsturiskās vietas un objektus, kuriem pieskārusies vikingu elpa un pirksts.

Kā vienu no iespaidīgākajiem piedzīvojumiem, tūrisma klubs piedāvā iespēju doties interesantā laivu braucienā ar Kuršu Vikingu liellaivu un iepazīt vareno Seeburgu un "Vikingu laika pieminekļus un vietas". Laivu braucienā mūs pavada interaktīvs audio gids un muzikālais pavadījums, dodot iespēju vēl plašāk izzināt Kuršu Vikingu leģendas un stāstus.

Biedrība ir radījusi vidi vietējo jauniešu aktīvai darbībai, nodrošinot bērnu un jauniešu interešu izglītības iespējas aktīvajā tūrisma pulciņā, kā arī jauniešiem lieliskas prakses un brīvprātīgā darba iespējas. Kuršu Vikingu apmetnē ir radīta cīņas skola, kur tiek piedāvāts gūt ieskatu un pašiem izmēģināt dažādas vikingu treniņu disciplīnas – loka šaušana, vikingu šķēpa un cirvja mešana, vikingu cīņa uz baļķa u.c. Arī mēs varējām pārbaudīt savu spēku un meistarību.

 

Zemnieku saimniecībā „Baroni” tiekam iepazīstināti ar kazas piena pārstrādi. Saimniecība ir ~100 kazu liels ganāmpulks, no kazas piena tiek ražots siers, biezpiens un jogurts. Leader projekta ietvaros veikta ēkas rekonstrukcija un iegādāts aprīkojums, lai ražotu jogurtu. Z/s „Baroni” saimnieks Rolands Ekšteins dalījās savā pieredzē par ekonomisko situāciju laukos, praktiskiem kazas siera ražošanas aspektiem un PVD prasībām.

Mājražotāja Agita Pētersone Pāvilostas novada Sakas pagasta „Ievlejās” cep maizīti pēc vecmāmiņas receptes. Maizīte tiek cepta uz klona no pašu audzētas labības. Produkts -ekoloģiski tīrs ar uguns enerģiju un cepējas mīlestību. Saimniece ar lepnumu un prieku stāsta par savu darbu, „Ievlejās” mācīties cept maizīti brauc gan skolēni, gan tūristi. Miera un klusuma cienītājiem, gaumīgi iekoptā nelielā teritorijā, atpūtai tiek piedāvāta lauku māja ar pirtiņu.

 

Biedrības un pašvaldība aktīvi iesaistās un līdzdarbojās veicinot Pāvilostas novada sabiedriskās aktivitātes un teritorijas labiekārtošanu, visā plānošanas periodā gan pašvaldība, gan biedrības realizējušas pa 16 projektiem, savukārt uzņēmēji 5 projektus. Pašvaldībai ar biedrībām un uzņēmējiem ir izveidojusies laba sadarbība. Projektu ietvaros biedrība „Serf klubs” tika pie jaunas mājas, kuru izveidoja pašvaldība projekta ietvaros, savukārt biedrība „Serf klubs” iegādājās inventāru jauniešu apmācībām. Tiekoties ar Pāvilostas mēru Uldi Kristapsonu rodas pārliecība par novada stratēģisku virzību, plānotu un mērķtiecīgu attīstību.

Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir viens no retajiem Baltijas jūras piekrastes muzejiem, kas veltīts zivsaimniecībai. Projekta ietvaros muzejam tika veikta jumta rekonstrukcija veco šīferi nomainot pret autentisku dakstiņa jumtu, atbilstoši Valsts kultūras un pieminekļu inspekcijas prasībām. Līdzās muzejam atrodas vecā Laivu māja, kas projekta rezultātā tika rekonstruēta un pielāgota liela gabarīta zvejas eksponātu izvietošanai.

Aizputes novada Cīravas pagasta pārvalde un biedrības aktīvi iesaistās brīvā laika aktivitāšu dažādošanā un nodrošināšanā vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, izveidojot un sakārtojot infrastruktūru lietderīgai un veselīgai brīvā laika pavadīšanai. Aktīvās atpūtas iespēju dažādošanai biedrība „Piparmētra” realizējusi projektu „Makšķerēšanas un ūdenstūrisma attīstības veicināšana Cīravas pagastā”.

Aizputes pilsētā pārliecināmies par Aizputes jauniešu aktivitāti un radošumu sabiedrisko aktivitāšu veidošanā, uzņēmējdarbības attīstībā un vietējo produktu popularizēšanā. Jauniešu organizācijā NEXT sniedz jauniešiem iespēju iesaistīties neformālās izglītības aktivitātēs, jauniešu līdzdalības projektos un procesos. No pašiem darbības pirmsākumiem NEXT strādā, lai veicinātu dialogu un sadarbību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem visos līmeņos. Biedrībai Aizputes pilsētā ir sava māja „Ideju māja”. LEADER projektu ietvaros jaunieši ir izveidojuši mediju laboratoriju, mūzikas studiju un tējas istabu.

Aizputē tiekamies ar biedrības "Kurzemes vietējie produkti" vadītāju un vīndari Mārtiņu Santu, tiekam iepazīstināti ar Aizputes vīna pagrabiem, dažādiem augļu un ogu vīniem. Mārtiņš Sants, kā reti kurš uzņēmējs, neskopojās ar savu pieredzi par dažādām uzņēmējdarbības un mājražošanas iecerēm, kā arī kopīgās diskusijās radās idejas par jauniem mājražošanas produktiem – balto karstvīnu, eļļu spiešanu no dažādām sēklām, kaņepju audzēšanu gan pārtikai, gan pielietošanai būvniecībā.

Kazdangas pagastā iedzīvotāji veidojuši savu apvienību kopīgu projektu īstenošanai – biedrība „Kodols”, kas ir aktīvākā biedrība Liepājas rajona partnerības teritorijā, par to arī pārliecinājāmies klātienē. Biedrība īstenojusi vairākus LEADER projektus, izveidojusi rotaļu laukumu pie daudzdzīvokļu mājām, rekonstruējuši un aprīkojuši sadzīves pakalpojumu punktu. Kā vienu no beidzamajiem projektiem, 2014.gadā iegādājās katamarānus un velosipēdus iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, savukārt Kazdangas pagasta pārvalde projekta ietvaros izveidojusi tūrisma infrastruktūru ap Kazdangas centra Dzirnavu dīķi. Izveidotas riteņbraucēju takas, izliktas norādes, labiekārtotas atpūtas vietas.

Dalība seminārā ir devusi iespēju gūt pieredzi uz zināšanas par realizētajiem Leader projektiem Liepājas pusē un novērtēt paveikto mūsu partnerības teritorijā. Leader projekti ir devuši būtiski ieguldījumu Liepājas partnerības teritorijas attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā. Galvenās atziņas pēc semināra:

  • Sekmīgā projektu īstenošanā un norisē ļoti svarīgas ir pašvaldību, biedrību un uzņēmēju sadarbība.
  • Projektiem ir svarīgs pašvaldības atbalsts un līdzdalība.
  • Pašvaldībām praksē jāievieš pašvaldības funkciju deleģēšana nevalstiskajām organizācijām.
  • Daudz pozitīvu un iedvesmojošu piemēru, kas liek pašiem darboties aktīvāk un padomāt par realizētajiem projektiem.
  • Jebkura projekta virzībā ir pārliecinoša entuziastu loma projekta attīstībā un virzībā.
  • Veiksmīgas un stabilas uzņēmējdarbības pamatā ir ģimenes līdzdarbošanās.
  • Milzīga loma pagastu attīstības veicināšanai ir jauniešiem, viņu aktīva darbošanās, entuziasms un radošums ir neatsveram resurss lauku attīstībai.
  • Leader projektu radīto rezultātu popularizēšana.
  • Laukos dzīvo uzņēmīgi cilvēki un ja dara darbu ar prieku un no visas sirds tad rezultāts ir izcils!

Līga Švānberga
Lauku partnerība „Lielupe” vadītāja

Submit to FacebookSubmit to Twitter