Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības „Lielupe” valdes priekšsēdētāja Līga Švānberga un Jelgavas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja Sanda Lakutijevska 4. un 5. februārī piedalījās starptautiska projekta „Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” sanāksmē. Sanāksme notika Igaunijā, Sagadi muižā un tās laikā tika parakstīts sadarbības līgums piedaloties trijām Igaunijas un Somijas lauku partnerībām, kā arī Lauku partnerībai „Lielupe” un Liepājas rajona partnerībai no Latvijas.

Projekts tiks realizēts sākot no 2017. gada un tā mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu lauku mikrouzņēmumu attīstību un mudināt jauniešus palikt lauku apvidos un attīstīt vietējo ekonomiku.

Projekta laikā plānota savstarpēja lauku uzņēmēju pieredzes apmaiņa, mārketinga aktivitātes mājražotāju un lauku tūrisma piedāvājuma popularizēšanai laukos.

Lielākais izaicinājums ir projekta aktivitāte, kuras laikā plānots atrast vismaz 88 starptautiskos partnerus – vietējos uzņēmējus, kuri vēlētos doties starptautiskā apmaiņā, attīstot jaunus produktus vai pakalpojumus, kopīgas mārketinga aktivitātes. Vietējo uzņēmēju apmaiņa plānota individuāli iesaistoties 2 cilvēkiem no viena uzņēmuma, uzsverot paaudžu sadarbību lauku saimniecībās, tātad jau šobrīd aicinām pieteikties lauku uzņēmējus no Jelgavas un Ozolnieku novada, kas būtu ieinteresēti attīstīt jaunas idejas sadarbībā ar Igaunijas lauku uzņēmējiem.

Jelgavas un Ozolnieku novadā un Liepājas rajona partnerības teritorijā uzņēmēju sadarbības veicināšanai ir iecerēts iesaistīt vismaz 40 lauku uzņēmējus, tajā skaitā 20 jauniešus, kuri vēlas palikt un saimniekot laukos!

Submit to FacebookSubmit to Twitter