Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības “Lielupe” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas Jelgavas un Ozolnieku novados 1.kārtas un nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu konkursā atbalstīti vairāki Jelgavas novada pašvaldības projekti, kas veicina pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu novada iedzīvotājiem. Projektu īstenošana ir uzsākta un tiks pabeigta 2017. gada laikā.

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā

Projektā paredzēts izbūvēt apgaismojumu Oglaines ciemā, tādējādi nodrošinot drošu pārvietošanos un pakalpojumu pieejamību Oglaines ciema iedzīvotājiem.

Projekta kopējais finansējums 30000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 27000.00 EUR .

Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā

Projektā paredzēts izveidot nojumi autobusa pieturai un izbūvēt apgaismojumu Valgundes ciemā, tādējādi nodrošinot drošu pārvietošanos un pakalpojumu pieejamību Saules ielas, Liepu ielas, Dārza ielas un Smilšu ielas iedzīvotājiem, kā arī pagasta kultūras un aktivitāšu centra IKSC "Avoti" kolektīvu dalībniekiem un pasākumu apmeklētājiem.

Projekta kopējais finansējums 30000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 27000.00 EUR.

Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā

Projektā paredzēts izbūvēt apgaismojumu Kalnciema pagasta Jelgavas ielā, tādējādi nodrošinot drošu pārvietošanos un pakalpojumu pieejamību Jelgavas ielas, Tīreļu, Meldru, Krasta, Celtnieku, Strazdu. Liepu un Rožu ceļa iedzīvotājiem.

Projekta kopējais finansējums 29000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 26100.00 EUR.

Gājēju ietvju labiekārtošana Nākotnes ciemā

Pa gājēju celiņiem, kurus plānots uzlabot, dodas Nākotnes ciema iedzīvotāji, lai nokļūtu uz pašvaldības iestādēm-pagasta pārvaldi, kultūras namu, pirmsskolas izglītības iestādi, pamatskolu, bibliotēku, Mūzikas un mākslas skolu, kā arī uz veikaliem, aptieku, ārstu praksi, frizētavu, autobusu pieturām.

Projekta kopējais finansējums 30000.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 27000.00 EUR.

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā

Paredzēts sakārtot ūdens ņemšanas vietu pie Vilces muižas esošā Lielmātes avotiņa, kur iedzīvotāji dodas pēc tīra dzeramā ūdens, kā arī pēdējos gados tas kļuvis populārs un iecienīts tūristu vidū, kuri apmeklē Vilces dabas parku un dodas pastaigā pa Barona taku uz Vilces pilskalnu. Mērķis ir uzlabot avotiņa konstrukciju tā, lai ūdeni varētu paņemt tekošu, nevis smeltu no krātuves. Tāpat projektā paredzēts izvietot velosipēdu statīvus un informācijas stendus pie pašvaldības iestādēm Vilces pagastā.

Projekta kopējais finansējums 11684.22 EUR, ELFLA līdzfinansējums 10515.80 EUR.

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra " Kamenītes" telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā

Kopš 2013.g. Vircavas pagastā darbojas alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs "Kamenītes". Centrā tiek piedāvāta iespēja izmazgāt veļu, izmantot dušu. Nodarbību laikā vecākiem tiek piedāvāts bērnu pieskatīšanas pakalpojums, organizēti semināri "Virtuves un sadzīves gudrībiņas" jaunajām ģimenēm, senioriem un bērniem, kas jau izveidojies par stabilu paaudžu kulinārijas klubiņu.  Centra darbības paplašināšanai ar jauniem piedāvājumiem ir paredzēts ēkas otrajā stāvā atjaunot un izremontēt papildu divas telpas. Atjaunotajās telpās tiks papildus sniegtas kulinārijas nodarbības, kā arī uzsāktas jaunas aktivitātes - šūšanas prasmju nodarbības jaunajām māmiņām, keramikas un foto mākslas nodarbības, mūžizglītības pasākumi. Transformējot galdus, varētu notikt arī robotikas un cita veida aktivitātes. Pēc telpu vienkāršotās atjaunošanas Jelgavas novada pašvaldība tās labiekārtos ar mēbelēm un nepieciešamo inventāru aktivitāšu darbībai.

Projekta kopējais finansējums 9691.22 EUR, ELFLA līdzfinansējums 8722.10 EUR.

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

Projekta īstenošanas laikā tiks iegādātas teltis - 6x3 m un 3x3m ar Jelgavas novada logo, kas būs ievērojams ieguldījums daudzu pasākumu īstenošanā – gan bērnu svētkiem, gan novada, grāmatu, ražas un daudziem citiem svētkiem.

Projekta kopējais finansējums 4250.73 EUR, ELFLA līdzfinansējums 3825.65 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter