Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" 1. kārtas projektu konkursā rīcībā "Kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana" apstiprināts pirmais projekts "Kalnciema- Klīves baznīcas jumta atjaunošana"

Baznīcas jumta atjaunošana nodrošinās ēkas pieejamību sabiedrībai - dievkalpojumiem, piemiņas dienām, kristībām, laulībām, iesvētībām, tiks izveidota Svētdienas skola un radītas citas aktivitātes. Atjaunojot baznīcas ēku un veidojot tās apkārtnes vizuālo pievilcību, tā kļūs apmeklēts tūrisma objekts. Kalnciema – Klīves baznīca atrodas atrodas Kalnciema ceļa malā, blakus Kalnciema vidusskolai.

Projekta kopējais finansējums ir 50000.00 EUR, piešķirtais ELFLA līdzfinansējums sastāda 45000.00 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter