Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības “Lielupe” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas Jelgavas un Ozolnieku novados 1.kārtas projektu iesniegumu konkursā atbalstīts biedrības Volejbola klubs "OZOLNIEKI" projekts par volejbola servju padošanas iekārtas iegādi. Ozolnieku novadā volejbols kā sporta un dzīvesveids ir ar senu vēsturi, tradīcijām un potenciālu.

Volejbola servju padošanas iekārta ir inovatīvs treniņa instruments, kas ļauj agrīni konstatēt volejbola paņēmienu (gan uzbrukuma, gan aizsardzības) tehnikas izpildījuma kļūdas un palīdz izkopt tehniski pareizu spēles tehniku. Iekārta nodrošina precīzu un nevainojamu volejbola bumbas padošanu, kas spēlētājam palīdz trenēt bumbas uzņemšanas tehniku, piespēles, kā arī to izmanto aizsardzības tehnikas trenēšanai. Volejbola servju padošanas iekārta piemērota spēlētājiem ar dažādu prasmju līmeni – iesācēji un jaunieši var mācīties volejbola spēles pamatus - uzbrukuma un aizsardzības tehnikas, savukārt volejbola profesionāļi treniņprocesā var modelēt reālu spēles situāciju, izmantojot iekārtas jaudu servēt bumbas ar maksimālu spēku.

Projekta kopējais finansējums 9640.00 EUR, ELFLA līdzfinansējums 8676.00 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter