Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrība „Iepazīsim sevi” darbojās jau kopš 2003. gada kā kopienu centrs Jaunsvirlaukas pagastā, apvienojot pagasta iedzīvotāju iniciatīvu grupas, interešu klubu „Skaista māja pašu rokām”, Tautas lietišķās mākslas studiju „Staļģene” un deju kolektīvu "Svirlauka".

Realizējot projektu “Tinam prasmes kamolā” tiks veicināta interešu grupu radošā darbošanās un biedrības biedru dalība pagasta un novada kultūras pasākumos. Tiks papildināts lietišķās mākslas studijas "Staļģene" aprīkojums, iegādāti statīvi, kas būs paredzēti audēju un citu audumu darbu izstādīšanai, kā arī tiks iegādāti saliekamie dārza galdu un krēslu komplekti interešu kolektīvu nodarbībām un radošo rokdarbu prasmju attīstīšanai, kā arī dalībai pasākumos.

2013. gadā biedrība realizēja Leader projektu “Seno amatniecības prasmju saglabāšana un pakalpojumu attīstība Jelgavas novadā”, tautas lietišķās mākslas studijai “Staļģene” tika izgatavotas 8 stelles un stikla vitrīnas darbu izstādīšanai, savukārt Svētes keramikas darbnīcai iegādāta podnieku virpa.

Biedrības interešu kolektīvi piedalās pagasta un novada kultūras pasākumos, gadskārtu svētkos un popularizē tautas tradīcijas Jelgavas novada skolēniem, iedzīvotājiem un viesiem no Latvijas un ārvalstīm.

Projekta kopējais finansējums 3394.09 EUR, ELFLA līdzfinansējums 3054,68 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter