Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 2. kārtas projektu konkursā no š.g. 21. oktobra līdz 21. novembrim tika saņemti 28 projektu iesniegumi rīcībā “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Rīcībā Nr.1. „Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai” kopējais pieejamais finansējums 2. kārtā ir 400000 EUR, vērtēšanas laikā divi projekti tika atsaukti, viens novērtēts kā neatbilstošs stratēģijai, tālāk Lauku atbalsta dienesta izvērtēšanai iesniegti 25 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 443710.65 EUR.

Nākamā gada sākumā plānots izsludināt 2. kārtu sabiedriskā labuma projektiem, savukārt gada pirmajā pusē uzņēmējdarbības attīstības projektu 3. kārtu.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem.

Veiksmīgu projektu īstenošanu!

Submit to FacebookSubmit to Twitter