Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" 1. kārtas projektu konkursā rīcībā "Kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana" apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības projekts “Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”.

Projektā plānots vairākām muižas telpām veikt grīdas un sienu atjaunošanu, kā arī logu aiļu un durvju restaurāciju vai nomaiņu. Vēsturiskajām muižas vītņveida kāpnēm tiks atjaunoti pakāpieni, restaurēti margu elementi un atjaunoti trūkstošie elementi. Darbu rezultātā kāda daļa kultūras un vēstures objekta varētu atdzimt jaunā veidolā, lai atjaunotajās telpās ierīkotu Jelgavas novada muižu un baznīcu ekspozīciju zāles.

Kopš 2014. gada Lielvircavas muiža ir tūrisma apskates objekts un gada laikā to apmeklējuši aptuveni 600 cilvēki gan dažādu pasākumu ietvaros, gan ar tūrismu saistītās aktivitātēs. Pērn - 2015. gadā muižā organizēti semināri un pasākumi, ko kopumā apmeklējuši jau 989 cilvēku, no tiem 607 apmeklētāji saistīti ar tūrisma aktivitātēm, pārējie 382 – kā pasākumu apmeklētāji. Tāpat muiža iesaistīta Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētajā Leģendu nakts pasākuma apritē, kas piesaista arvien vairāk interesentu un dalībnieku.

Projekta kopējais finansējums ir 15459,56 EUR, piešķirtais ELFLA līdzfinansējums sastāda 13913,60 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter