Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" 1. kārtas projektu konkursā rīcībā "Kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana" apstiprināts biedrības “Radošuma meka” projekts "Atvērto amatniecības darbnīcu izveide Abgunstes muižas radošuma rezidencē”.

Abgunstes muiža Zaļenieku pagastā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Muižas apbūve veikta ap 1780. gadu, un tā piederējusi fon der Pālenu dzimtai. 1905. gadā muiža tika nodedzināta. Ēkas atjaunošanu uzsāka pēc 1908. gada, kad par muižas īpašnieku kļuva grāfs Sergejs fon der Pālens. Agrāk tā bijusi medību pils, vēlākos gados – skola, pēc tam tur bija iekārtoti dzīvokļi un veikals.

Biedrība «Radošuma meka» par Abgunstes muižas saimniekiem kļuva tikai šopavasar, un šobrīd visi spēki tiek veltīti tam, lai atjaunotu muižas kompleksu un tur izveidotu Abgunstes radošuma rezidenci.

Leader projektā paredzēts restaurēt un atvērt apmeklētājiem muižas pagraba ziemeļu spārnu, izveidojot vairākas darbnīcas: galdnieka-restauratora, keramikas un tekstila apstrādes darbnīcas, kā arī plānots izveidot koprades telpu, noliktavu, ekspozīcijas un keramikas cepļa telpu. Restaurējot muižas 1. stāva daļu, tiks ieveidoti 2 apartamenti un koplietošanas virtuve darbnīcu klientiem.

Pēc restaurācijas plānota telpu aprīkošana iegādājoties galdniecības aprīkojumu un rokas instrumentus, keramikas cepli, elektrisko virpu, šujmašīnu, overloku, tvaika gludekli un citu aprīkojumu.

Abgunstes muižas attīstības koncepcijas darbības plāns paredz secīgu pasākumu īstenošanu vietējās teritorijas, tostarp kultūras objekta, sakārtošanai, lai uzlabotu mākslas un amatniecības pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību. Lai to īstenotu nepieciešams piesaistīt noteiktas investīcijas diviem galvenajiem etapiem - būves atjaunošanai un restaurācijai un plānoto darbnīcu un apartamentu aprīkošana.

Šobrīd projekta ietvaros apgūstamās pagraba un pirmā stāva telpas nav lietojamas bez atjaunošanas un restaurācijas.

Projekta kopējais finansējums ir 49591,84 EUR, piešķirtais ELFLA līdzfinansējums sastāda 44632,64EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter