Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" 1. kārtas projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam atbalstīts Ineses Tomases projekts par lauku mājas “Laukmaļi” izveidošanu viesu uzņemšanai. “Laukmaļi” būvēti 1927. gadā, pārbūve jau iesākta ģimenes spēkiem, bet Leader projektā ir paredzēts atjaunot vēsturisku 20.gadsimta 20-to gadu ēku un interjerus, plānots ēku nosiltināt, nomainīt durvis, izveidot apkures sistēmu un uzlabot komfortu atbilstoši mūsdienu laikmeta prasībām. Veicot šos darbus “Laukmaļos” būs nodrošinātas iespējas 4 plašos viesu numuros vienlaicīgi izmitināt 12-16 viesus.

Māja tiks izmantota arī nelielu izstāžu organizēšanai, jo ģimene ir savākusi dažādas interesantas sendienu kolekcijas, kas varētu interesēt viesu mājas viesus, pagasta ļaudis un garāmbraucošos tūristus.

Projekta īstenošana veicinās tūrisma attīstību, sadarbojoties ar Jelgavas tūrisma informācijas centru, mājražotājiem un citām tūrisma saimniecībām tik veidoti jauni piedāvājumi Jelgavas novadā.

Projekta kopējais finansējums 24842.94 EUR, tajā skaitā ELFLA līdzfinansējums 17390.06 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter