Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" projektu konkursā par ciemu infrastruktūras sakārtošanu un atjaunošanu atbalstīti divi Jelgavas novada pašvaldības projekti par brīvdabas āra trenažieru uzstādīšanu.

Āra trenažieru uzstādīšana nodrošinās iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinās ciemu potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinās izpratni par sportisko aktivitāšu  lietderību. Brīvdabas āra trenažieri būs piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi, uzlabotu līdzsvaru, koordināciju, kustību apjomu un muskuļu spēku.

Realizējot projektu „Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos” tiks uzstādīti 16 brīvdabas āra trenažieri, no tiem 3 trenažieri Lielplatones pagastā pie Dienas centra "Birztaliņas, 5 trenažieri Jaunsvirlaukas pagastā Staļģenē, 5 trenažieri Kalnciema pagastā  Kalnciemkrastā un 3 trenažieri Sesavas pagastā Bērvircavas parkā.  Projekta kopējais finansējums 18289.30 EUR, ELFLA līdzfinansējums 16460.37 EUR.

Savukārt projektā “Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā” paredzēts uzstādīt 13 brīvdabas āra trenažierus, no tiem 7 trenažieri tiks uzstādīti Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas (adresē Skolas iela 10), 3 trenažieri Līvbērzes ciemā laukumā pie doktorāta (adresē Jelgavas iela 19) un 3 trenažieri tiks uzstādīti Vārpas ciemā pie Dienas centra "Vārpa”. Projekta kopējais finansējums 14070.28 EUR, ELFLA līdzfinansējums 12663.26 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter