Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" projektu konkursā ciemu infrastruktūras sakārtošanai un atjaunošanai atbalstīti divi Jelgavas novada pašvaldības projekti par gājēju-veloceliņu izbūvēšanu.

“Gājēju-velo celiņa izbūve Staļģenes ciemā”, paredz izveidot celiņu paralēli valsts autoceļam P94 Jelgava-Staļģene-Code līdz Lielupes upes laivu piestātnei.  Vietā, kur paredzēts gājēju-veloceliņš iedzīvotāji, pārvietojas pa autoceļa brauktuves malu, kas šajā posmā ir jo sevišķi bīstami, jo ceļš met līkumu. Minēto ceļa posmu izmanto ciema iedzīvotāji dodoties uz pašvaldības iestādēm, iekārtoto atpūtas vietu - piestātni Lielupes krastā, autobusa pieturu, skolēni uz tālāk esošo Salgales mūzikas un mākslas skolu.

Kopējais nepieciešamais finansējums projekta īstenošanai  ir 44 000 EUR, no kuriem ELFLA projekta summa ir 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums sastāda 17 000 EUR.

 

Projekts “Gājēju-veloceliņa izbūve Sesavas pagastā” nepieciešams ikdienā apmēram 300 Sesavas ciema iedzīvotājiem. Celiņa izbūve plānota no valsts autoceļa līdz Sesavas ciema centram, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi, pastu, skolu, veikalu, autobusa pieturu un citām pakalpojuma sniegšanas vietām.

Kopējās projekta izmaksas ir 130 000 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums sastāda 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 103 000 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter