Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerības "Lielupe" projektu konkursā par ciemu infrastruktūras atjaunošanu atbalstam apstiprināts Jelgavas novada pašvaldības projekts par Elejas parka labiekārtošanu veicot dīķa atjaunošanas darbus.

Piesaistot projekta finansējumu, Elejas parka dīķim veiks susināšanu, gultnes attīrīšanu un krasta attīrīšanu no krūmiem nevērtīgiem kokiem. Labiekārtojot un sakopjot dīķi, Elejas parkā paplašināsies iespējas rīkot dažādus pasākumus - līdzās ierastajiem novada svētkiem, Bērnu svētkiem vai Leģendu naktij turpmāk ap dīķa teritoriju būs iespēja organizēt arī veselīga dzīvesveida veicinošus vai dabas mantojuma izzinošus pasākumus.

Projekta kopējās izmaksas 47 092,87 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums 27 000 EUR, bet Jelgavas novada pašvaldības finansējums 20 092,87 EUR.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter