Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Ozolnieku novada uzņēmēja Sandra Valaine (strādā ar nosaukumu SANPO) nodarbojas ar individuālu dekoratīvās mašīnizšūšanas pakalpojumu sniegšanu, šuj un izšuj lina auduma izstrādājumus - galdautus, salvetes, dekoratīvas spilvendrānas, dvieļus, lina auduma sieviešu apģērbu, gultasveļu, aizkarus. u.c. tekstilizstrādājumus. Darbos plaši tiek izmantots latviešu etnogrāfisko rakstu izšuvums.

LEADER projekta 1.kārtas ietvaros veikti SANPO vizuālā tēla uzlabošanas un atpazīstamības veicināšanas pasākumi - iegādāti tirdzniecības plaukti, saliekamā nojume, kā arī - izveidota mājas lapa un e-veikals www.sanpo.lv.

Otrs projekts „Izšūšanas mašīnas iegāde” īstenots ar mērķi padarīt darbu efektīvāku un celt darba ražīgumu. Projektā tika iegādāta profesionāla izšūšanas mašīna BROTHER PR655, ar kuru iespējams izšūt lielāku laukumu - 36x36 cm (esošais 20x30 cm), ietaupītos laiks uz izšūšanas diegu nomaiņu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 8011.45 EUR.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Submit to FacebookSubmit to Twitter