Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Laikā no 20. – 23. septembrim Somijā, Lautsia notiek starptautiskā LEADER projekta “Par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību laukos” partneru un dalībnieku pieredzes apmaiņas brauciens.

Projekta dalībnieki no Lauku partnerības “Lielupe” un Liepājas rajona partnerības ir devušies mācību apmaiņā un pieredzes braucienā pie sev interesējošo nozaru uzņēmējiem, lai klātienē varētu ne tikai gūt jaunas iemaņas, bet arī dibināt starptautiskās sadarbības iespējas un tikties ar sev interesējošiem uzņēmējiem ar ko paredzēts īstenot kopīgas sadarbības aktivitātes. Uzņēmēju individuālā apmaiņa notiks iesaistoties 2 cilvēkiem no viena uzņēmuma, uzsverot paaudžu sadarbību lauku saimniecībās.

Starptautiskajā projektā pieredzes apmaiņas braucienā šobrīd piedalās 8 uzņēmēji no Lauku partnerības “Lielupe” darbības teritorijas – Jelgavas un Ozolnieku novadiem un tik pat uzņēmēju no Liepājas rajona partnerības, kas vēlas dalīties ar savu līdzšinējo pieredzi, kā arī apgūt jaunas zināšanas un iespējas kā uzlabot savu esošo darbību.

Dalībai projektā tiek aicināti arī citi uzņēmēji no Jelgavas novada un Ozolnieku novada, kuri vēlētos atrast starptautiskus sadarbības partnerus, doties pieredzes apmaiņā, iegūt zināšanas, attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus, īstenot kopīgas mārketinga aktivitātes.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter