Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Lauku partnerībā „Lielupe” 5. kārtas projektu konkursā no š.g. 9. februāra līdz 9. martam tika saņemti 12 projekta iesniegumi aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcība Nr.4. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem”, kopējais pieejamais finansējums 5. kārtā 45285.45 EUR, iesniegti 12 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 98 548.42EUR.

Projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai izvērtēja Lauku partnerības „Lielupe” vērtēšanas komisija, kurās piedalās partnerības padomes pārstāvji un pieaicināti eksperti.

Lauku partnerības „Lielupe” padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, veicot projektu iesniegumu rindošanu atbilstoši saņemtajiem punktiem saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas rezultāti:

Rīcība Nr. 4. Sabiedriskās aktivitātes un pakalpojumi

Raksta pielikumi
Download this file (projektu_saraksts_R4_5karta.xls)projektu saraksts[ ]152 kB
Submit to FacebookSubmit to Twitter