Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Biedrība "Latvijas Lauku forums" (LLF) projekta "Lauku NVO kā pamats sociālo un ekonomisko vajadzību apmierināšanai caur pilsoniskās sabiedrības iesaisti un brīvprātīgo darbu - LLF platformas spēcināšana"  ietvaros organizē aktivitāti Kopienu nedēļa "Mēs varam un darām Latvijai"

10. oktobrī, plkst. 16.30
Ānes jauniešu iniciatīvu centrā tiks pulcēti jaunieši, lai radošās darbnīcas laikā kopā ar LLF komandu rastu atbildes uz sekojošiem un vēl citiem jautājumiem:

  • Kas ir vēlmes un kā tās atšķirt no vajadzībām? 
  • Vai zini, kā Tavas ikdienas darbības var palīdzēt veidot labāku Latviju? 
  • Vai zini kur meklēt problēmu saknes? Un kā izaugušās problēmas pārvērst par risinājumiem?

Tikšanās mērķis ir sekmēt jauniešu līdzdalību, parādīt jauniešu iesaistes lēmumu pieņemšanā nepieciešamību, palīdzēt izprast un atšķirt vajadzības un vēlmes, diskutēt par problēmām, cēloņiem un sekām, kā arī ievirzīt jauniešus padomāt par risinājumiem, kas veicami vietējā, nacionālā vai pat Eiropas līmenī. 

Kā balvu centīgākajiem, piedāvājot ekskursiju uz Valsts kanceleju, LV100 biroju, Ārlietu Ministriju Rīgā kopā arī pārējo reģionu Kopienu nedēļas centīgākajiem dalībniekiem.

Aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti