Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

22. janvārī notika praktisks apmācību seminārs, kur interesenti varēja uzzināt par biedrības Lauku partnerības "Lielupe" izsludināto Leader projektu konkursa kārtu un iespējām sadarbības projektos, kā arī par Magnetic Latvia biznesa inkubatora un Jelgavas novada pašvaldības piedāvātājām iespējām uzņēmējiem 2019. gadā.

Ar semināra prezentācijām var iepazīties šeit:

Lauku_partneriba_Lielupe_prezentacija.pdf
Sadarbibas_projekta_iespejas.pdf
Jelgavas_biznesa_inkubatora_prezentacija.pdf
Jelgavas_novada_pasvaldibas_prezentacija.pdf

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti