Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Leader projektu iesniegumu pieņemšana 6. kārtai rīcībā "Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai"  ir noslēgusies, saņemti 35 projekti. Idejas uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavas un Ozolnieku novados netrūkst. Projekti ir dažādi, plānota mājražošanas attīstība, ražošana, jauni pakalpojumi un tūrisma aktivitātes. Šobrīd darbu uzsāk projektu vērtēšanas komisija. Projektu vērtēšanas rezultāti būs zināmi līdz 10. aprīlim.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti