Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

No 10-13. oktobrim Pērnavā, Igaunijā notika starptautisks LINC pasākums.

LINC ir vietējo rīcības grupu ikgadējs pasākums-konference, kas sekmē pieredzes apmaiņu starp Eiropas valstīm, apvienojot to ar netradicionāliem sporta pasākumiem un vietējo produktu iepazīšanu. LINC ir VRG un Nacionālo tīklu iniciatīva lauku attīstībai Austrijā, Vācijā, Igaunijā un Somijā. Pasākums pulcēja vairāk kā 350 dalībniekus no17 valstīm.

Lauku partnerību “Lielupe” konferencē pārstāvēja pieci dalībnieki no Jelgavas novada.

Viena no interesantākajām aktivitātēm bija iespēja iepazīt deviņas Igaunijas lauku teritorijas. Viens no braucieniem veda uz Viljandi apriņķi, kur tika iepazīts Heimtali kultūras mantojums un tā iesaiste tūrisma piedāvājumā. Šeit tika apskatīti vairāki Leader projektu īstenošanas piemēri Vietējās rīcības grupas “Mulgimaa” teritorijā. Piemēram, sekmīga kultūras mantojuma saglabāšana nacionālā tautas tērpa izzināšanas jomā, kur lauku teritorijā, bijušās skolas ēkā, par šo tēmu ir izveidots īpašs muzejs, kam piesaistīti augstskolu studenti, kas izmanto šo muzeju kā praktisko mācību bāzi ārpus pilsētas. Tādā veidā nodrošinot interesentu plūsmu uz muzeju un piešķirot tam papildus pievienoto vērtību. Vairāk informācijas par muzeju www.visitestonia.com/en/heimtali-museum-of-domestic-life.

Heimtali muižas vēsturiskā mantojuma saglabāšana un mācību iestādes apvienojums, kas harmoniski pilda abus uzdevumus, gan kā skaists un autentisks kultūrvēstures mantojums, gan mūsdienīgi aprīkota mācību iestāde. Senajā muižā , kas vēstures liecībās jau pieminēta 1744. gadā, šodien mācās 160 skolēni. Kā stāsta skolas direktore, tad pēdējos gados ir vērojama tendence, kad jaunās ģimenes izvēlas dzīvot lauku teritorijās un labprāt ved savus bērnus uz vietējo skolu. Skolēniem tiek nodrošinātas 25 ārpus klases tematiskās nodarbības. Šeit patīkami pārsteidz vēsturiskā mantojuma saglabāšanas divi piemēri. Viens no tiem ir ziemas dārzs, kas atjaunojot muižas verandu ir atklājies zem tās pamatiem. Ieraugot atkal dienas gaismu, seno augu sēklas atsākušas dīkt un augt, veidojot neparastu ziemas dārzu, zem stikla grīdas. Otrs no piemēriem ir Arhitekta Peep Jänes projektētā mūsdienu sporta halle, kas uzcelta 2008. gadā vēsturiskā cirkulārā staļļa sienās. Šāds arhitektūras risinājums ir ieguvis arī starptautisku atzinību. Igaunijā daudzas lauku skolas atrodas muižas ēkās.

Vairāk informācijas par skolu http://www.moisakoolid.ee/en/manor_schools/heimtali-basic-school.

Keramikas darbnīcas “Mulgi Savikoda” apmeklējums ļāva iepazīt Igaunijai raksturīgo pieeju keramikas trauku veidošanā. Šeit trauku apgleznošanā tiek izmantoti tieši šī reģiona tautiskie raksti, kas ir krāsaini un reizē mūsdienīgi veidoti. Šī vieta ir iecienīta tūristu grupām, radošajām darbnīcām un kā veikaliņš keramikas trauku iegādē. Vairāk informācijas www.visitestonia.com/en/ceramics-workshop-at-mulgi-savikoda.

Männiku Forest kotedžas apmeklējums deva iespēju izbaudīt igauņu virtuvi un to, kā šī vieta piesaista dažādus pasākumus, kas ikdienā tiek rezervēti jau gadu uz priekšu. Kā viens no tiem, ko bija iespēja apskatīt ir radoša pieeja dažādu vides objektu izveidē no kokmateriāla, kur uz īpašu plenēru bija pulcējušies jaunieši. Šeit bija iespējams izmēģināt dažādus āra krēslus, ko bija pagatavojuši jaunieši. Tāpat šajā vietā norisinājās kopīgs seminārs, kurā centrālā tēma bija “Kultūras tūrisma iespējas lauku teritorijās”. Galvenās atziņas iezīmē svarīgākos no kultūras tūrisma aspektiem: arhitektūra un dizains, pasākumi, vietējā pārtika, muzeji, mākslas aktivitātes, vietējo iedzīvotāju dzīves stils, paradumi un amatniecība. Šeit ir iespēja pārņemt Igaunijas pieredzi kultūras mantojuma saglabāšanā, par pamatu ņemot savas īpašās tradīcijas, tās aktualizējot gan amatniecībā, gan būvniecībā, kulinārijā un daudzās citās jomās.

Vairāk informācijas www.metsatalu.ee/eng.

Apmeklējot Holstre skoliņas apkārtnē izveidoto sporta un rotaļu laukumu, viesi tika pārsteigti ar drosmīgiem paraugdemonstrējumiem āra vingrošanā uz virves. Noslēdzot šo ciemošanos, starptautiskās grupas dalībnieki kopīgi iestādīja ābeli, kas nākotnē priecēs skolas bērnus ar svaigiem augļiem no pašu dārza.

LINC pasākuma ietvaros notika arī dalībvalstu vietējo produktu degustācija, netradicionālas sporta spēles un Igaunijas vietējo produktu tirdziņš. Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai organizētajā seminārā bija iespēja uzzināt par dažādu Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu Leader pieejas īstenošanai, to pozitīvie piemēri un pievienotā vērtība dalībvalstīs. Tāpat tika pārrunāta Leader pieejas piemērošana labākas saskaņas veidošanai starp laukiem un pilsētām. Aktualizēta tika Vietējo rīcības grupu loma, kas ir sociālo inovāciju veicinātājs vietējā teritorijā. Uzsvērta stratēģijas satura nozīme un sasaiste ar teritorijas vajadzībām, kā arī VRG, kā būtiska starpnieka loma, kas saved kopā ražotāju ar pircēju. Izskanēja pozitīvais piemērs no Austrijas, kas parāda viena veida nosacījumu ieviešanu vairākiem fondiem, kas atvieglo projektu sagatavošanu un sekmē līdzsvarotu attīstību vietējā teritorijā.

LINC konference notiek katru gadu citā Eiropas lauku tīkla dalībvalstī. 2020. gadā tā plānota Čehijas republikā.

Videga Strautniece
Projektu vadītāja
Biedrība Lauku partnerība “Lielupe”

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti