Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Šī gada oktobrī biedrības Lauku partnerība “Lielupe” pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Alūksnes un Apes novadiem. Braucienā piedalījās gan uzņēmēji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji no Jelgavas un Ozolnieku novadiem. Alūksnes pusē tika iepazīta Alūksnes lauku partnerības pieredze darbā ar projektu pieņemšanu, vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām un sabiedrisko aktivitāšu īstenošanu. Klātienē ciemojoties, tika iepazīti uzņēmēju un nevalstisko organizāciju īstenotie Leader projekti.

Alūksnes novada Sabiedrības centrs

Tā ir vieta pašā Alūksnes centrā, kur savu aktivitāšu īstenošanai pulcējas vairākas nevalstiskās organizācijas, tai skaitā Alūksnes lauku partnerība. Aktīvie iedzīvotāji, kas apvieno savas intereses nevalstiskajās organizācijās, paši uztur un rūpējas par šo vietu un telpām. Šeit darbojas gan nevalstiskās organizācijas, gan reliģiskās organizācijas.

SIA “LINDEN”

Ģimenes uzņēmums, kas tirgū piedāvā sieviešu apģērbus ar zīmolu “Branchess”. Uzņēmumu vada gados jauns alūksnietis, kas liekot lietā savas zināšanas uzņēmējdarbības un finanšu jomā, attīsta uzņēmumu tieši savā dzimtajā pilsētā Alūksnē.

SIA”Stick with us”

Jauns uzņēmums, ko attīsta jauna meitene, kas darbojās sfērā, kas patīk un padodas. Uzņēmums piedāvā grafiskā dizaina izstrādi dažādiem reklāmas materiāliem, produktiem, pasākumiem un uzlīmju ražošanu. Jaunākais no produktiem ir velo uzlīmes.

Alūksnes kultūras centrs

Šeit pēc lielas rekonstrukcijas darbojas Alūksnes tautas teātris. Piesaistot ES finansējumu, izdevies ir iekārtot un aprīkot skatuvi. Tādā veidā Alūksnē šobrīd notiek mūsdienu prasībām atbilstoši nodrošinātas izrādes, kas paver daudz plašākas iespējas, sagatavot izrādi tehniski daudz augstākā līmenī, nekā iepriekš. To novērtē alūksnieši un labprāt nāk uz tautas teātrī iestudētajām izrādēm.

Jurijs Marinovs

Alūksnietis Jurijs savu nodarbošanos ir atradis kultūras jomā, piedāvājot tādu svarīgu pakalpojumu, kā pasākumu izgaismošana un apskaņošana, bez kura nav iedomājams neviens mūsdienu sabiedriskais pasākums. Attīstot un dažādojot savu piedāvājumu, iegādāta ir mobilā skatuve, kas dod iespēju to piedāvāt dažāda rakstura un lieluma pasākumiem gan Alūksnē, gan kaimiņu novados un pat galvaspilsētā Rīgā.

SIA “BENEVILLA”

Ģimenes uzņēmums piedāvā savus pakalpojumus viesmīlības un ēdināšanas jomā. Viesnīca “Benevilla” ir aprīkota ar sešiem numuriem un ēdamzāli. Šeit ēdienus gatavo, izmantojot vietējās izejvielas un izaudzētos augļu un ogas no sava dārza. Viesnīca atrodas Alūksnes vēsturiskajā centrā un izteikti raksturo seno laiku apbūvi.

SIA “GMS”

Piesaistot Leader finansējumu, šeit izdevies šūšanu mājas apstākļos izveidot par mūsdienīgi aprīkotu šūšanas ateljē, kur notiek arī individuālas apmācības šūšanā. Kā nākamais izaicinājums šim uzņēmumam ir nodarboties ar 3D apģērbu konstruēšanu.

SIA “A un A”

Uzņēmums darbojas kokapstrādes nozarē, pamatā notiek taras zāģēšana, šķeldas un skaidu ražošana. Liela daļa izejmateriālu tiek iepirkta no vietējiem uzņēmējiem. Piesaistot Leader finansējumu, tika izveidota jauna ražotne un uzsākta palešu ražošana. Uzņēmums nodrošina vietējiem iedzīvotājiem 30 darba vietas un plānots, tās palielināt.

Mārkalnes pagasta brīvā laika pavadīšanas telpa un E-grāmatu lasītava

Slēgtajā Mārkalnes pamatskolā darbojas E-bibliotēka, ko iecienījuši vietējie jaunieši. Šeit ierīkota arī iedzīvotāju interešu telpa, ko izmanto sporta aktivitātēm, deju treniņiem, sanāksmēm un nelieliem pasākumiem.

“Dabas vērtību krātuve”, Korneti, Veclaicenes pagasts

Kornetu ciems ir īpašs ar to, ka tas atrodas Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū. Tieši šeit atrodas vienas no lielākajām dabas vērtībām Alūksnes novadā. Šeit ir īstenoti vairāki Leader projekti, tā rezultātā ir izveidotas vairākas atpūtas vietas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, kas šajā apvidū bieži ierodas tieši no Igaunijas.

Jaunlaicenes muižas muzejs

Šo vietu vietējie iedzīvotāji dēvē par vispasaules Malēniešu svētku norises vietu. Šeit iedzīvotājiem ir iespēja baudīt kultūru un pavadīt brīvo laiku, kā arī nodarboties ar rokdarbiem. Muzejā apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja, apgūt malēniešu vārdu izrunu. Tas ir atraktīvs veids, kā iepazīstināt ar īpašo kultūras mantojumu vārdu izrunā, kas sastopams tikai Ziemeļaustrumu Vidzemē, Alūksnes novadā un kaimiņu teritorijās.

SIA “TTR COMPANY”

Tas ir neliels uzņēmums, kas nodarbojas ar metāla izstrādājumu ražošanu. Šeit ražo dažāda veida furnitūru, kā arī veic individuālus pasūtījumus. Veicot ieguldījumus un piesaistot Leader finansējumu, uzņēmums ir palielinājis savas jaudas un plāno ražot arī inovatīvus, augstas kvalitātes produktus.

Biedrība “Radošo Ideju Centrs”

Šeit apvienojas Apes novada radošie cilvēki un īsteno projektus, kas saistīti ar vietējo iedzīvotāju mūžizglītības iespējām. Centrā notiek aušanas, floristikas un gleznošanas nodarbības. Biedrība aktīvi organizē dažādus tematiskos un gadskārtu tirdziņus, kā arī organizē dažādus pasākumus un izglītojošus seminārus pašvaldībā. Radošo ideju centrā, piedāvā degustēt arī Alūksnes novada nacionālo ēdienu-profitroļus.Kopumā Alūksnes novads pārsteidz ar bagātu dabas un kultūras mantojumu, ko vietējie iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmēji prasmīgi saudzē, pilnveido un attīsta. Veiksmīgi notiek sadarbība ar kaimiņu valsti Igauniju. To parāda kopīgi īstenotie pasākumi, svētki un tirdziņi ikdienā, kā arī sadarbība ES projektu īstenošanā, attīstot pierobežā tūrismu un uzlabojot dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem.

Viesojoties Alūksnes novadā un iepazīstot īstenotos Leader projektus, secinām, ka Alūksnes pusē aktīvi attīstās nelieli ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi. Mazāk šajā pusē attīstīta ir mājražošana, bet attīstoties tūrisma piedāvājumam, kas tā arī šobrīd Alūksnē notiek, pamazām veidosies pieprasījums pēc vietējo produktu pieejamības tūrismā.

Videga Strautniece
Lauku partnerība “Lielupe”

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti