Lauku partnerībā „Lielupe” 11. kārtas Leader projektu konkursā no 2022. gada 7. februāra 2022. gada 7. martam tika saņemti 18 projektu iesniegumi rīcībā R4 “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

11. kārtā rīcībā R4 kopējais pieejamais finansējums ir 112 821.80 EUR, tika iesniegti 18 projekti par kopējo publisko finansējumu 154 026.37 EUR.  Pēc vērtēšanas komisijas izvērtējuma partnerības stratēģijas padome ir atbalstījusi 13 projektus apstiprināšanu, 2 projekti noraidīti finansējuma trūkuma dēļ, bet 2 projekti, kā neatbilstoši stratēģijai. Viens projekts vērtēšanas procesā tika atsaukts.   

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā. 

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R4.

Raksta pielikumi
Download this file (Lielupe_projektu_sarakstsR4_11karta.xls)Projektu saraksts[ ]152 kB

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti