Lauku partnerībā „Lielupe” 12. kārtas projektu konkursā no 2022. gada 6. maija līdz 2022. gada 6. jūnijam tika saņemti 18 projektu iesniegumi rīcībā R1 “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāti 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Rīcībā R1 kopējais pieejamais finansējums 12. kārtā ir 251 896.48 EUR, tika iesniegti 18 projekti par kopējo publisko finansējumu 217 506.03 EUR. Vērtēšanas komisija 1 projektu ir atzinusi kā neatbilstošus stratēģijai, jo nav iegūts minimāli nepieciešamais punktu skaits, savukārt 17 projekti ir apstiprināti kā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R1.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti