Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

No 23. aprīļa Izglītības, kultūras un sporta centrā „Avoti” skatāma amatniecības darbu izstāde. Izstādē izkārtoti darbi, kas tapuši lauku partnerības „Lielupe” (Latvija) un Jonišķu rajona partnerības (Lietuva) projekta „Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” laikā notikušajās amatniecības nodarbības Jelgavas novada un Jonišķu rajona amatu centros. Izstādē var apskatīt puzurus, auduma lelles, austus lakatus un pērļu rokassprādzes, tapotas puķes un šalles, gleznojumus uz zīda, kā arī ādas apstrādes, keramikas un kokapstrādes nodarbībās veidotos darbus.

Izstāde IKSC „Avoti” būs skatāma līdz 5. maijam, savukārt no 6. maija līdz 18. maijam amatniecības darbu izstādi varēs skatīt Jēkabnieku kultūras namā Svētes pagastā un no 19. maija līdz 1. jūnijam Zaļenieku kultūras namā.

Projekta „Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana” mērķis ir saglabāt amatniecības un mājražošanas prasmes un veicināt vietējo uzņēmējdarbību un nodarbinātību Latvijā un Lietuvā.

Projektā jau ir notikušas praktiskās un teorētiskās apmācības mājražotājiem un amatniekiem, pieredzes apmaiņas braucieni, tirdziņi. Šobrīd notiek amatnieku darbu ceļojošā izstāde, top Jelgavas un Ozolnieku novada un Jonišķu rajona mājražotāju buklets un seno recepšu grāmata, kā arī amatnieki un mājražotāji tiks aicināti piedalīties tirdziņā-izstādē, kas notiks 14. jūnijā Jonišķos „Amatu dienā” Māta Slančiauska mājā – muzejā Reibinu ciemā un 26. jūlijā Ozolnieku novada svētku laikā.

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2013.-31.12.2014.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 39 828.80, ko pilnā apmērā nodrošina ELFLA finansējums.

Submit to FacebookSubmit to Twitter