Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

2014. gada 4. decembrī Jelgavas novada Zaļenieku muižā tika nosaukts Latvijas Dižprojekts 2014! Galveno balvu saņēmusi biedrība "Pārtikas Amatnieki" par realizēto Leader projektu „Jelgavas novada produktu tirdzniecības iespēju uzlabošana”.

Projekta kopējās izmaksas 19 240.43 EUR , ELFLA publiskais finansējums 11 544.26 EUR.

Projekta mērķis: Sekmēt biedrības "Pārtikas amatnieki" biedru dalību vietējos tirdziņos, iegādājoties tirdzniecības aprīkojumu. Tādā veidā nodrošinot pastāvīgu un higiēnas normām atbilstošu produkcijas piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros iegādāti trīs tirdzniecības treileri un tirdzniecības aprīkojums. Tas ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu pārtikas amatnieku iespējas sniegt vietējo produktu tirdzniecības pakalpojumu Jelgavas novada iedzīvotājiem. Plānots izstrādāt maršrutu, kurā tiks veiktas biedru produkcijas piegādes. Īpaši nozīmīgi tas būs iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada attālākajos nostūros, kur nav pieejami veikali.

Tirdzniecības treileri tika izvietoti Pārtikas amatnieku sētas atklāšanas dienā 27.11.2014., iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties un iegādāties vietējos produktus tirdzniecības treileros, kas tika izvietoti ielas malā un turpmāk šos produktus varēs iegādāties arī Pārtikas amatnieku sētā, Pasta ielā 41.

Submit to FacebookSubmit to Twitter