Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

2014. gada pavasarī, biedrība „Pārtikas amatnieki” aizsāka savas mājas lapas izveidi. Sadarbībā ar mārketinga speciālisti Ingūnu Rubeni, tika apkopota un vākta informācija par biedrības pirmsākumiem, līdz šim paveiktajiem darbiem un plānotajiem projektiem savu mērķu sasniegšanai.

Lai dzīvē īstenotu šo ieceri, biedrība piedalījās Jelgavas lauku partnerības „Lielupe” projektu konkursā „Atbalsts vietējās iniciatīvas grupu projektiem, 2014”. Saņemot pozitīvu komisijas atzinumu, projekta īstenošanai tika piešķirti 500 EUR. Konkursu finansē Jelgavas novada pašvaldība.

Mājas lapas mērķis – Informēt un izglītot iedzīvotājus Jelgavas novadā un citus interesentus par biedrības „ Pārtikas amatnieki” aktivitātēm. Sekmēt biedrības un vietējo produktu atpazīstamību.

Mājas lapu veido vairākas sadaļas: jaunumi, katalogs, kontakti, sadaļa „Nāc ciemos!”, kas aicinās interesentus doties gan uz biedru veikaliņu, gan uz saimniecībām.

Projekta iznākums ir visu uzņēmēju kopdarbības rezultāts. Tas pierāda to, ka kopā strādājot ir iespējams sasniegt uzņēmējdarbību sekmējošus rezultātus. Turpmāk tas ļaus katram biedram atsevišķi un visiem kopā, informēt iedzīvotājus par vietējo produktu nozīmi un pieejamību.

Ikviens ir aicināts iepazīties ar biedrības mājas lapu www.partikasamatnieki.lv.

Submit to FacebookSubmit to Twitter