Noslēgusies Lauku partnerības “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas 1. kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Lauku partnerībā „Lielupe” 1. kārtas projektu konkursā no 2024. gada 26. martam līdz 2024. gada 26. aprīlim tika saņemti 25 projekta iesniegumi rīcībā R1 “Atbalsts nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības, t.sk. lauksaimniecības produktu pārstrādes, lauku tūrisma un amatniecības attīstībai”. Rīcības ieviešana notiek saskaņā ar ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Rīcībā R1 kopējais pieejamais publiskais finansējums 1. kārtā ir 300 000 EUR, tika izvērtēti 23 projekti par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 392 896.23 EUR, savukārt 2 projekti vērtēšanas laikā tika atsaukti. Vērtēšanas komisija 1 projektu ir atzinusi kā neatbilstošus stratēģijai, jo netika iegūts minimāli nepieciešamais punktu skaits, 18 projekti ir apstiprināti kā atbilstoši un pietiek publiskais finansējums, savukārt 4 projekti apstiprināti kā atbilstoši stratēģijai, bet noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. Vērtēšanas komisijas rezultātus ir apstiprinājumi Lauku partnerības “Lielupes” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas padome.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Projektu vērtēšanas rezultāti saskaņā ar Lauku partnerības “Lielupe” projektu vērtēšanas kritērijiem rīcībai R1.

1. kārtas rezultāti - R1