LEADER pieejas īstenošana 2014-2020

Attēla avots http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/