Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Noslēgusies Jelgavas un Ozolnieku novadu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas nepārtrauktās kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Lauku partnerībā „Lielupe” nepārtrauktās kārtas projektu konkursā no 2019. gada 26. marta līdz 5. aprīlim tika saņemti 8 projekta iesniegumi aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Rīcība R2 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”, kopējais pieejamais finansējums 142063.68 EUR (80% no kopējā finansējuma 177579.60 EUR), iesniegti 8 projekti.

Projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai izvērtēja Lauku partnerības „Lielupe” vērtēšanas komisija, kurās piedalās partnerības padomes pārstāvji un pieaicināti eksperti un SVVA padome 02.05.2019. pieņēma lēmumu.

Lauku partnerības „Lielupe” SVVA padome ir pieņēmusi lēmumu par projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

Projektu vērtēšanas rezultāti.

Nepārtrauktā kārta (26.03.2019.-05.04.2019.)

Rīcība Nr.2 „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” pieteikumu saraksts

Publiskais finansējums EUR 142063.68

Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG lēmums
1 2019/AL03/97/A019.22.01/1 23756,62 7,00 Neatbilst, nav sasniegts minimālais punktu skaits
2 2019/AL03/97/A019.22.01/2 18220,90 12,60 Atbilst, finansējums pietiek
3 2019/AL03/97/A019.22.01/3 27000,00 13,60 Atbilst, finansējums pietiek
4 2019/AL03/97/A019.22.01/4 19677,40 10,00 Atbilst, finansējums pietiek
5 2019/AL03/97/A019.22.01/5 24893,86 10,40 Atbilst, finansējums pietiek
6 2019/AL03/97/A019.22.01/6 13088,96 10,40 Atbilst, finansējums pietiek
7 2019/AL03/97/A019.22.01/7 26856,00 11,80 Atbilst, finansējums pietiek
8 2019/AL03/97/A019.22.01/8 24085,86 11,80 Atbilst, finansējums pietiek daļēji

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti