Lai  nodrošinātu kvalitatīvu treniņu un sacensību norisi Ozolnieku sporta skolas audzēkņiem profesionālās ievirzes programmā-airēšanas slaloms- projekta “Airēšanas slaloma laivu iegāde ūdens sporta aktivitāšu veicināšanai” ietvaros tika iegādāts inventārs- 6 airēšanas slaloma laivas un 6 airēšanas slaloma airi.

Lai nodrošinātu Šķibes pamatskolas bērniem un jauniešiem brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanu, pirms skolas uzsākšanas, augusta pēdējās dienās skolas gaitenī tika uzstādīta Digitālās spēles siena.

Projekta “Labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas “Vieta, kur atkal satiekas paaudzes” izveide” īstenošanas mērķis - izveidojot daudzpusīgu un labiekārtotu brīvā laika pavadīšanas teritoriju visu vecumu cilvēkiem, veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās kopienas izveidē, kā arī attīstīt šīs vietas potenciālu un pievilcību. Projekta teritorija iztīrīta no vecajiem krūmiem, atstājot vērtīgos kokus – ozolus, priedes, bērzus u.c. Iztīrīta un nolīdzināta zemes virskārta un iesēts zālājs. Sagatavota platforma rotaļlaukuma izveidei, kā arī uzstādīts bērnu rotaļlaukums. Izveidota brīvdabas skatuve, laivu piestātne – makšķerēšanas vieta pie upes un volejbola laukums. Tāpat izveidotas arī aktīvās zonas ar galda futbolu un tenisu.

Projekta „ Telšu iegāde dažādu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā” īstenošanas mērķis - nodrošināt un pilnveidot Jelgavas novada iedzīvotāju kvalitatīvu sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu īstenošanu iegādājoties trīs saliekamās teltis.

Projektā tika iegādāts aprīkojums divas 6x3 m teltis un viena 3x3 m telts ar Jelgavas novada simboliku sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai. Ļoti bieži jaunieši, organizējot dažādus pasākumus brīvā dabā, saskaras ar problēmu, ka nākas pasākumus atcelt vai pārcelt slikto laikapstākļu dēļ. Lielisks risinājums ir šādu modulāro telšu iegāde, kas ļautu kvalitatīvāk organizēt pasākumus, neuztraucoties par laika apstākļiem. Paredzēts, ka teltis varēs izmantot arī citu novada aktivitāšu un pasākumu nodrošināšanai, piemēram, aktivitāšu centriem, uzņēmēju un mājražotāju tirdziņiem, bāriņtiesas pasākumiem, kā arī sporta un brīvdabas kultūras pasākumiem

Projekta “Mūzikas instrumentu un ierakstu studijas iekārtu iegāde” īstenošanas mērķis ir radīt vidi, kur bērni un pieaugušie var izmantot pilnībā aprīkotu mēģinājumu telpu savas mūzikas instrumentu spēlētprasmes pilnveidošanai, satikt domubiedrus, veidot jaunas pazīšanās un ideālā gadījumā kopā radīt jaunas muzikālas apvienības.

Projekta „Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanas mērķis - Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.

Projekta “Latviskās dzīvesziņas centrs "Tautai, Dievam, Tēvzemei" īstenošanas mērķis - Svētnīcas kompleksā iekļaujot tam nepieciešamo palīgēku, radīt Latvijas iedzīvotāju vajadzībām un ekskursantiem pieejamu un interesantu vietu, kurā tiek glabāts, kopts un attīstīts latviešu nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums.

Projekta ietvaros tika izbūvēts viesu namiņš - darbnīca (neliela telpa folkloristu mēģinājumiem, lekcijām, apmācību nodarbībām, pasākumu piederumu glabāšanai, kā arī viesu vajadzībai pirms svinīgiem pasākumiem).

Projekta Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana īstenošanas mērķis - baznīcas ārsienu apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana, saglabājot kultūrvēsturiskā mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti, radot priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājuma attīstībai, kā arī saglabājot nākamajām paaudzēm mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti. Nodrošināt ēkas ilgtermiņa vērtības palielināšanu un autentiskumu, kā arī, pielāgojot ieejas kāpnes personām ar ierobežotām kustības iespējām, radīt labvēlīgus priekšnosacījumus sociālā atbalsta sniegšanai dažādām mērķa grupām, tūrisma pakalpojuma piedāvājumam un publiski nozīmīgu pasākumu – dievkalpojumu, akadēmiskās mūzikas koncertu un citu kultūras pasākumu organizēšanai.

Projekta „Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” īstenošanas mērķis - pils dārza lapenes izbūve un teritorijas labiekārtošana, lai veicinātu vietas pievilcību un rosinātu iedzīvotājos vēlmi iesaistīties kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

Projekta „Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanas mērķis - atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti