Projekta „Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanas mērķis - Atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.

Projekta “Latviskās dzīvesziņas centrs "Tautai, Dievam, Tēvzemei" īstenošanas mērķis - Svētnīcas kompleksā iekļaujot tam nepieciešamo palīgēku, radīt Latvijas iedzīvotāju vajadzībām un ekskursantiem pieejamu un interesantu vietu, kurā tiek glabāts, kopts un attīstīts latviešu nemateriālais kultūrvēsturiskais mantojums.

Projekta ietvaros tika izbūvēts viesu namiņš - darbnīca (neliela telpa folkloristu mēģinājumiem, lekcijām, apmācību nodarbībām, pasākumu piederumu glabāšanai, kā arī viesu vajadzībai pirms svinīgiem pasākumiem).

Projekta Zaļās draudzes baznīcas fasādes atjaunošana īstenošanas mērķis - baznīcas ārsienu apmetuma un vēsturiskā krāsojuma atjaunošana, saglabājot kultūrvēsturiskā mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti, radot priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma un kultūras pakalpojumu piedāvājuma attīstībai, kā arī saglabājot nākamajām paaudzēm mantojuma ārējo veidolu un vides ainavisko kvalitāti. Nodrošināt ēkas ilgtermiņa vērtības palielināšanu un autentiskumu, kā arī, pielāgojot ieejas kāpnes personām ar ierobežotām kustības iespējām, radīt labvēlīgus priekšnosacījumus sociālā atbalsta sniegšanai dažādām mērķa grupām, tūrisma pakalpojuma piedāvājumam un publiski nozīmīgu pasākumu – dievkalpojumu, akadēmiskās mūzikas koncertu un citu kultūras pasākumu organizēšanai.

Projekta „Brīvdabas konferenču telpas izbūve Svētes pils dārzā” īstenošanas mērķis - pils dārza lapenes izbūve un teritorijas labiekārtošana, lai veicinātu vietas pievilcību un rosinātu iedzīvotājos vēlmi iesaistīties kultūrvēsturiska mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. 

Projekta „Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana” īstenošanas mērķis - atjaunot Lielvircavas muižas kungu nama otrā stāva telpas, uzlabojot un nodrošinot muižas pieejamību, tā veicinot Lielvircavas muižas aktīvāku iesaisti tūrisma attīstībā Latvijā.

Projekta „Ozolnieku Veselības takas labiekārtošana” īstenošanas mērķis - labiekārtot publiski pieejamu rekreācijas teritoriju, Ozolnieku veselības takā izveidojot un aprīkojot vingrošanas rīku zonu un aktivitāšu zonu bērniem.

Projekta „Ozolnieku Veselības takai piegulošās teritorijas labiekārtošana” īstenošanas mērķis - izbūvēt publiski pieejamas rekreācijas teritorijas apgaismojumu.

Projektā tika uzstādīti 17 gaismekļu apgaismojums Jāņu pļavas un tai piegulošās teritorijas apgaismošanai.

Projekta „Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas” īstenošanas mērķis - veikt sporta laukuma atjaunošanu Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas. Projektā sporta laukumam tika demontēts novecojušais skrejceļa grants segumu, ceļu apmales, tāllēkšanas bedres segums, tā vietā ieklāts jauns - ar prasībām atbilstošu marķējumu. Pārmaiņas piedzīvoja arī pati tāllēkšanas bedre un teritorijā tika ierīkots jauns zāliens un veikta nepieciešamā apzaļumošana.

Projekta „Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas” īstenošanas mērķis - veikt sporta laukuma pārbūvi Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas. Projektā tika demontēta esošā skrejceļa grants iesegums, tā vietā ieklāts speciāls skrejceļiem paredzēts segums uz šķembu pamatnes. Arī šim skrejceliņam bija nepieciešama marķēšana, laukumā izveidota tāllēkšanas bedre un veikta laukuma apzaļumošana. 

Projekta „Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)” īstenošanas mērķis - izveidot atpūtas un aktivitāšu laukumu Elejas pagastā. Projektā tika uzstādīts un izbūvēts multifunkcionāls bērnu atrakcijas aprīkojums bērniem vecumā no 2-7 un 6-12 gadiem; āra estrāde - paaugstinājums pasākumiem, kā arī atsperšūpoles, šūpošanās dēlis, karuselis, pievilkšanās stienis un līdztekas un āra trenažieri. Āra vingrošanas un bērnu rotaļu laukumam ieklāts monolītu gumijots segums, lai veidotu komfortablāku vidi un pasargātu no traumām.  

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti