Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “ Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē”

Projekts “Apgaismojuma izbūve Ozolnieku slēpošanas trasē” īstenots ar mērķi, izveidot publiski pieejamas rekreācijas teritorijas apgaismojumu, tādējādi vairojot vietas potenciālu un pievilcību un paplašinot veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tā viesiem, kā arī veicinot novada atpazīstamību un netiešā veidā sekmējot vietējo komersantu darbību.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā”

Projekts “Velomaršrutu izstrāde Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi, izstrādāt un nomarķēt 4 velomaršrutus Ozolnieku novada teritorijā, kā arī publicēt šos maršrutus tiešsaistes kartē, kas pieejama publiskai lietošanai, lai sekmētu novada atpazīstamību, tūrisma attīstību un veicinātu veselīga, brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un viesiem.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Brīvdabas estrādes un deju grīdas ierīkošana Jelgavas novada publiskiem pasākumiem pie atpūtas kompleksa "Viesu Līči"”

Projekts “Brīvdabas estrādes un deju grīdas ierīkošana Jelgavas novada publiskiem pasākumiem pie atpūtas kompleksa "Viesu Līči"” īstenots ar mērķi radīt saietu vietu Jelgavas novada un SIA VIESU LĪČI brīvdabas kultūras un atpūtas pasākumu rīkošanai. Projekts paredzēja betonētas estrādes un bruģētas deju grīdas izbūvi pie esošā atpūtas kompleksa Līčos kur ir izbūvēti un jau ilglaicīgi darbojas kafejnīca/restorāns Zemnieka cienasts, motelis Naktsmājiņas, viesnīca Senlīči , Bērnu atrakciju Ganības ar parku, pastaigu celiņiem, auto stāvlaukumiem, labierīcībām un apgaismojumu. Sākot 2018. gada sezonu estrāde un daļa skatītāju vietas tiks apjumtas un aprīkotas- ar soliem ar atzveltnēm.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Atvērto amatniecības darbnīcu izveide Abgunstes muižas radošuma rezidencē”

Projekts “Atvērto amatniecības darbnīcu izveide Abgunstes muižas radošuma rezidencē” īstenots ar mērķi, Abgunstes muižas ziemeļu spārna pagraba telpu un pirmā stāva daļas restaurācija un rezidenču tipa mākslinieku un amatnieku aprīkotu atvērto darbnīcu izveidi, nodrošinot darba iemaņu veidošanu, radošu brīvā laika pavadīšanu, interešu izglītības pilnveidošanu, darba kultūras audzināšanu, sabiedrisko un kultūras aktivitāšu dažādošanu Zaļenieku pagasta un Jelgavas novada iedzīvotājiem, kā arī citiem interesentiem no Latvijas un ārzemēm..

Lasīt tālāk ...

Projekts “Abgunstes keramikas ceplis”

Projekts “Abgunstes keramikas ceplis” īstenots ar mērķi, trīskambaru kāpjošā Noborigamas cepļa būvniecība, kas veicinātu novada mākslinieku, mākslas skolu audzēkņu un interesentu iespējas gan apgūt cepļu būvēšanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gan apgūt un īstenot jaunas keramikas darbu apdedzināšanas iespējas. Projekta ietvaros tika izbūvēts Keramiskais ceplis.

Lasīt tālāk ...

Projekts „Sportojam kopā-veseli un laimīgi”

Projekts Sportojam kopā-veseli un laimīgi īstenots ar mērķi, veicināt Ozolnieku un Jelgavas novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitāšu dažādošanā, sekmējot kopīgu atbildību, par dzīves kvalitātes uzlabošanu abos novados, kā arī sagatavot virves vilkšanas komandas starptautiska mēroga sacensībām iekštelpās un ar zāli klātos laukumos. Projekta ietvaros tika iegādāts: iekštelpu virves vilkšanas paklājs, stienis ar svaru diskiem, sizāļa virve, virves vilkšanas ārtelpu apavi; džutas virve; virves vilkšanas iekštelpu apavi, filca segums zem virves vilkšanas paklāja, saplākšņa segums zem virves vilkšanas paklāja.

Lasīt tālāk ...