Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Brīvdabas peldbaseina izveide Ozolnieku ezerā

Biedrība “Ozolnieku roņi” realizēja projektu „Brīvdabas peldbaseina izveide Ozolnieku ezerā”, pieejams peldēšanai visu gadu.

Projektā tika uzstādītas laipas, sastatņu un pontonu komplekts. Biedrība "Ozolnieku roņi", kas ir ziemas peldēšanas kustības aizsācējs Latvijā, ar projekta realizāciju vēlējās piesaistīt gan vietējos iedzīvotājus, gan arī viesus no citiem reģioniem un pat citām valstīm peldēt Ozolnieku ezerā arī rudens, ziemas un pavasara sezonā.

Lasīt tālāk ...

Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā

Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000004

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) projekts “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā”. Šī projekta nepieciešamība tika izvirzīta no Vilces pagasta iedzīvotājiem SVVA stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā un, lai nodrošinātu informāciju gan par Jelgavas novada, gan Vilces pagastā esošajiem un plānotajiem pasākumiem tika uzstādīti informatīvie stendi septiņās Vilces pagasta vietās.

Lasīt tālāk ...

Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā

Projektu īstenoja Biedrība “Ozolnieku volejbola klubs”.

Projekts  „Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi veicināt Ozolnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sakārtojot sporta infrastruktūru un iegādāties modernu aprīkojumu volejbola tehnikas pamatelementu pilnveidošanai un jaunu prasmju apgūšanai.

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies projekts “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Kamenītes” telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā”

Noslēdzies projekts “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Kamenītes” telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā” .

Tika atjaunotas divas telpas, kuras Vircavas pagasta “ Kamenītes” varēs izmantot papildus esošajām centra telpām.  Atjaunotajās telpās tiks sniegtas kulinārijas nodarbības, kā arī uzsāktas jaunas aktivitātes - šūšanas prasmju nodarbības jaunajām māmiņām, keramikas un foto mākslas nodarbības, mūžizglītības pasākumi. Transformējot galdus, varēs notikt arī robotikas un cita veida aktivitātes.

Lasīt tālāk ...

Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā

Lai nodrošinātu Jelgavas novada 13 pagastu vajadzību pēc teltīm pasākumiem un labvēlīgus priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu attīstību (sadarbība ar mājražotājiem, kuri arī aktīvi izmanto teltis tirdzniecībai) novada teritorijā tika īstenots projekts “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai Jelgavas novadā”, Nr. 16-06-AL03-A019.2203-000003.

Lasīt tālāk ...

Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā

Projekts  Nr.16-06-AL03-A019.2201-000003 “Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā”  īstenots ar mērķi palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā

Lasīt tālāk ...

Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā

Projekts  Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000005 “Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglaines ciemā” īstenots ar mērķi palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā

Lasīt tālāk ...

Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā

Projekts  Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā” īstenots ar mērķi , palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Projektā tika izbūvēts apgaismojums 1896 m garumā Jelgavas ielā, Kalnciema pagastā.

Lasīt tālāk ...