Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts  Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā” īstenots ar mērķi , palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot Jelgavas ielas apgaismojumu Kalnciemā.

Projektā tika izbūvēts apgaismojums 1896 m garumā Jelgavas ielā, Kalnciema pagastā.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Kopējās izmaksas: 56947.23 €

Publiskais finansējums: 27 000.00 €

Pašvaldības finansējums: 29 120.79 €

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par projektu Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000002 “Jelgavas ielas apgaismojuma izbūve Kalnciemā” http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualitates/.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter