Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts  Nr.16-06-AL03-A019.2201-000003 “Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā”  īstenots ar mērķi palielināt Jelgavas novada lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī veicināt vietas potenciālu un pievilcību un nodrošināt pakalpojumu pieejamību, izbūvējot jaunu ielas apgaismojumu Vircavas pagasta Oglaines ciemā - Vārnu ielā

Projektā tika izbūvēts ielu apgaismojumus - uzstādīti 33 apgaismojuma stabi ar LED gaismekļiem Valgundes pagastā - četru ielu līdz šim neapgaismotos  posmos – Liepu ielā, Dārza ielā, Smilšu ielā un Saules ielā, kā arī izveidota un labiekārtota autobusu pietura Celtnieku ielā 24, kurā uzstādīta nojume.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Kopējās izmaksas: 50958,28 €

Publiskais finansējums: 27000 €

Pašvaldības finansējums: 23 958,28 €

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā rīcībā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par projektu Nr.16-06-AL03-A019.2201-000003 “Nojumes izveide pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūve Valgundes ciemā” un projekta īstenotājiem http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualitates/.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Twitter