Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Noslēdzies projekts “Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Kamenītes” telpu vienkāršotā atjaunošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Jelgavas novadā” .

Tika atjaunotas divas telpas, kuras Vircavas pagasta “ Kamenītes” varēs izmantot papildus esošajām centra telpām.  Atjaunotajās telpās tiks sniegtas kulinārijas nodarbības, kā arī uzsāktas jaunas aktivitātes - šūšanas prasmju nodarbības jaunajām māmiņām, keramikas un foto mākslas nodarbības, mūžizglītības pasākumi. Transformējot galdus, varēs notikt arī robotikas un cita veida aktivitātes.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes un pakalpojumi vietējiem iedzīvotājiem”. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu  EUR 8888.60   un Jelgavas novada pašvaldības finansējumu EUR 992.17. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter