Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projektu īstenoja Biedrība “Ozolnieku volejbola klubs”.

Projekts  „Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā” īstenots ar mērķi veicināt Ozolnieku novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sakārtojot sporta infrastruktūru un iegādāties modernu aprīkojumu volejbola tehnikas pamatelementu pilnveidošanai un jaunu prasmju apgūšanai.

Projektā tika iegādāts volejbola servju padošanas iekārta Winshot 1500.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Rīcība Nr.4. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem, ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un 8910.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Moderna aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai Ozolnieku novadā” un projekta īstenotājiem mājas lapā http://www.ozi-volejbols.lv/.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter