Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts Nr. 16-06-AL03-A019.2201-000004

Noslēdzies Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EFLA) projekts “Pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vilces pagastā”. Šī projekta nepieciešamība tika izvirzīta no Vilces pagasta iedzīvotājiem SVVA stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā un, lai nodrošinātu informāciju gan par Jelgavas novada, gan Vilces pagastā esošajiem un plānotajiem pasākumiem tika uzstādīti informatīvie stendi septiņās Vilces pagasta vietās.

Velostatīvu nepieciešamību pie Vilces pagasta iestādēm izvirzīja gan iestāžu vadītāji, gan apmeklētāji, kas izteica priekšlikumus, ka tādi būtu nepieciešami, jo nav kur novietot velosipēdus, apmeklējot pašvaldības iestādes. Projekta ietvaros tika uzstādīti 4 velostatīvi.

Projekta kopējās izmaksas EUR 9424,69, Eiropas lauksaimniecības fonda finansējums EUR 8185,34 un JNP finansējums EUR 1239,35

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter