Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts „Gājēju – velo celiņa izbūve Sesavas pagastā” īstenots ar mērķi, lai sakārtotu teritoriju un padarītu iespējamu pakalpojumu sniegšanas vietu sasniedzamību, kā arī palielinātu iedzīvotāju drošību.

Projekta ietvaros tika izbūvēts apgaismots gājēju- velo celiņš Sesavas pagastā 636 m garumā un uzstādīts apgaismojums. Tā rezultātā palielināja pakalpojuma vietu sasniedzamību un lauku iedzīvotāju drošumspēju, jo bieži vien radās avārijas situācijas, kad pa ceļa malu pārvietojās skolēni, iedzīvotāji, brauca lauksaimniecības tehnika un auto transports, kā arī tika attīstīta vietas pievilcība.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 27000.00 EUR un Jelgavas novada pašvaldība 117400.29 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 144400.29 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Gājēju – velo celiņa izbūve Sesavas pagastā” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter