Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Gājēju - veloceliņa izbūve Staļģenē” īstenots ar mērķi, lai Staļģenes ciemā, Jaunsvirlaukas pagastā nodrošināt ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvas, veicināta vietas pievilcība, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu tūrisma, kultūras un veselības pakalpojumu un produktu piedāvājumam ciemā. Projekta ietvaros tika izbūvēti 330 m garumā gājēju veloceliņš.

Ietve-veloceliņš Staļģenes ciemā tika veidots kā interaktīvs objekts. Uz bruģa vienā vietā ir izveidotas klasītes, ir iezīmēts ar bruģi no 1- 7 metri un celiņa malā iebūvētas divas plāksnes ar izzinošiem paskaidrojumiem (cik ilgā laikā kāds dzīvnieks vai kukainis pieveic šo attālumu, cik tālu, un cik lieliem soļiem šo attālumu pieveic kāds cits dzīvnieks). Uz otra plāksnes ir informācija par to cik nepieciešams ir būt fiziski aktīvam un regulāri rūpēties par veselīgu dzīvesveidu.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 27000.00 EUR un Jelgavas novada domes 40668.41 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 67668.41 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Gājēju - veloceliņa izbūve Staļģenē” un projekta īstenotājiem šeit

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter