Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts "Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā” īstenots ar mērķi, labiekārtot aktīvās atpūtas zonu uzstādot 13 brīvdabas āra trenažierus Līvbērzes pagastā 3 dažādās vietās - Līvbērzes ciemā laukumā pie skolas, Līvbērzes ciemā pie doktorāta un Vārpas ciemā pie Aktivitāšu centra "Līvbērze", nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā. Projektā tika iegādāti 13 brīvdabas āra trenažieri un tie ir piemēroti dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem, lai uzturētu sevi labā formā un būtu fiziski aktīvi, uzlabotu līdzsvaru, koordināciju, kustību apjomu un muskuļu spēku. Par šī projekta nepieciešamību ir izteikušies pagasta iedzīvotāji Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādes laikā organizētajā fokusgrupas diskusijā pagastā.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “GoPlay”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu  9940.99EUR un Jelgavas novada pašvaldība  1104,56 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 11045,55 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu "Aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana un brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Līvbērzes pagastā” un projekta īstenotājiem

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualitates/13715/livberzes-pagasta-uzstaditi-ara-trenazieri/

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/eiropas-lauksaimniecibas-fonds-lauku-attistibai/13238/aktivas-atputas-zonas-labiekartosana-un-brivdabas-ara-trenazieru-uzstadisana-jelgavas-novada-livberzes-pagasta/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter