Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts "Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastosīstenots ar mērķi uzstādīt brīvdabas āra trenažierus 4 dažādās apdzīvotās vietās pagastos, nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību un piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai svaigā gaisā, kas savukārt veicinātu ciemata potenciālu un pievilcību, iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību, kā arī rosinātu izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību. Projektā tika iegādāti 17 brīvdabas āra trenažieri dažādās novada apdzīvotās vietās.

Projektu īstenoja Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “GoPlay”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu  13193,23 EUR un Jelgavas novada pašvaldība  1745,92.EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 14939,15EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu "Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos un projekta īstenotājiem

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldibas-zinas/13241/veicinot-iedzivotajiem-pieejamu-vidi-sporta-aktivitatem--uzstadis-brivdabas-ara-trenazierus/

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/paslaik-istenosana/eiropas-lauksaimniecibas-fonds-lauku-attistibai/13239/brivdabas-ara-trenazieru-uzstadisana-jelgavas-novada-kalnciema-lielplatones-sesavas-un-jaunsvirlaukas-pagastos/

http://www.jelgavasnovads.lv/images/userfiles/JN_Zinas/2017/jnz_februaris2017_8lpp.pdf

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter