Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā īstenots ar mērķi attīstīt vietējās kopienas lauku iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un veicināt latviskā mantojuma un tradīciju saglabāšanu.

Vietējiem interešu kolektīviem ir nepieciešamais aprīkojums savas darbības attīstībai un pasākumu veiksmīgai īstenošanai, tādējādi bagātinot brīvā laika kvalitatīvu pavadīšanu un veicinot teritoriju sabiedrisko dzīvi. Projekta ietvaros tika papildināts Lietišķās mākslas studijas "Staļģene" aprīkojums ar 10 statīvu iegādi, kas būs paredzēti audēju u.c. audumu darbu izstādīšanai, kā arī iegādāti 10 saliekamo dārza galda un krēslu komplekti interešu kolektīvu darbības attīstīšanai un sabiedrisko aktivitāšu veiksmīgai īstenošanai, kā, piemēram, izglītošanas un amatniecības nodarbībām, radošu rokdarbu prasmju attīstīšanai, māksliniecisku un praktiski izmantojamu darbu radīšanai individuāli un grupiņās, kā arī paredzēts piedalīties dažādos pasākumos un gadatirgos u.c.

Projektu īstenoja Biedrības “Iepazīsim sevi”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2994.75 EUR un Jelgavas novada pašvaldība 332.75 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 3327.50 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu Tinam prasmes kamolā - sabiedrisko aktivitāšu veicināšana Jelgavas novadā” un projekta īstenotājiem

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/projekti/aktualitates/13914/nosledzies-leader-projekts-tinam-prasmes-kamola--sabiedrisko-aktivitasu-veicinasana-jelgavas-novada/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter