Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts Sportojam kopā-veseli un laimīgi īstenots ar mērķi, veicināt Ozolnieku un Jelgavas novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitāšu dažādošanā, sekmējot kopīgu atbildību, par dzīves kvalitātes uzlabošanu abos novados, kā arī sagatavot virves vilkšanas komandas starptautiska mēroga sacensībām iekštelpās un ar zāli klātos laukumos. Projekta ietvaros tika iegādāts: iekštelpu virves vilkšanas paklājs, stienis ar svaru diskiem, sizāļa virve, virves vilkšanas ārtelpu apavi; džutas virve; virves vilkšanas iekštelpu apavi, filca segums zem virves vilkšanas paklāja, saplākšņa segums zem virves vilkšanas paklāja.

VVK “Ozoli” bija iespēja, jau iegādāto inventāru, āra zābakus, likt lietā Latvijas kausa sacensībās, Līvbērzē 9. septembrī, kā arī šī gada lielākajās sacensībās Eiropas čempionātā, Sautportā, Anglijā, kas norisinājās no 21-24. septembrim. Ozolu komanda mērojās spēkiem ar Eiropas stiprākajiem klubiem MIX 600 kilogramu kategorijā un W 560 (sievietēm). 

Projektu īstenoja Virves vilkšanas klubs “Ozoli”.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 6886.36 EUR un Jelgavas novada pašvaldība 768.15 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 7654.51EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu „Sportojam kopā-veseli un laimīgi un projekta īstenotājiem

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter