Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Abgunstes keramikas ceplis” īstenots ar mērķi, trīskambaru kāpjošā Noborigamas cepļa būvniecība, kas veicinātu novada mākslinieku, mākslas skolu audzēkņu un interesentu iespējas gan apgūt cepļu būvēšanas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, gan apgūt un īstenot jaunas keramikas darbu apdedzināšanas iespējas. Projekta ietvaros tika izbūvēts Keramiskais ceplis.

Ar malku kurināmais keramikas ceplis būs unikāls ne tikai reģionā, bet pat valsts mērogā – gan pēc savas darbības tehnoloģijas, gan izmēriem. Šobrīd novadā nav līdzvērtīgas keramikas darbu apdedzināšanas iespējas, tikai atsevišķi nelieli elektriskie cepļi. Anagamas tipa ceplis, ko var precīzāk dēvēt par Nobirogamas cepli, ir sens keramikas cepļu veids, kas Japānā “ieceļojis” no Ķīnas un Korejas mūsu ēras 5. gadsimtā. Tā ir Dienvidķīnas kāpjošā drakona cepļa versija, kas pārveidota, sadalot apdedzināšanas telpu vairākos kambaros, tādējādi dodot iespēju iegūt dažādus apdedzināšanas efektus. Šāda tipa krāsnīs keramiku apdedzina īpaši augstās temperatūrās.

Projektu īstenoja Biedrība "Radošuma meka".

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 9000.00 EUR un Jelgavas novada domes 1000.00 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 10000.00 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Abgunstes keramikas ceplis” un projekta īstenotājiem: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/novada-zinas/13679/top-latvija-otra--japanai-raksturiga-keramikas-apdedzinasanas-krasns-/

www.facebook.com/Radosumameka/

http://www.symposiums.lv/en/news/abgunstes-muiza-top-japanu-keramikas-ceplis-30/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter