Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Projekts “Brīvdabas estrādes un deju grīdas ierīkošana Jelgavas novada publiskiem pasākumiem pie atpūtas kompleksa "Viesu Līči"” īstenots ar mērķi radīt saietu vietu Jelgavas novada un SIA VIESU LĪČI brīvdabas kultūras un atpūtas pasākumu rīkošanai. Projekts paredzēja betonētas estrādes un bruģētas deju grīdas izbūvi pie esošā atpūtas kompleksa Līčos kur ir izbūvēti un jau ilglaicīgi darbojas kafejnīca/restorāns Zemnieka cienasts, motelis Naktsmājiņas, viesnīca Senlīči , Bērnu atrakciju Ganības ar parku, pastaigu celiņiem, auto stāvlaukumiem, labierīcībām un apgaismojumu. Sākot 2018. gada sezonu estrāde un daļa skatītāju vietas tiks apjumtas un aprīkotas- ar soliem ar atzveltnēm.

Projektu īstenoja SIA Viesu Līči.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības Lauku partnerība “Lielupe” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novadiem 2014.—2020. gadam izsludinātajā konkursā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 24416,52 EUR un Jelgavas novada domes 2712.95 EUR līdzfinansējumu. Kopējais projekta finansējums 27129,47 EUR. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Brīvdabas estrādes un deju grīdas ierīkošana Jelgavas novada publiskiem pasākumiem pie atpūtas kompleksa "Viesu Līči"” un projekta īstenotājiem:

http://www.lici.lv/

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā.

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Submit to FacebookSubmit to Twitter